e-Boks lägger i en extra hållbarhetsväxel efter att ha anslutit sig till FN:s Global Compact

e-Boks har sedan start 2001 byggt sin verksamhet på att leverera hållbara digitala lösningar. Därför var det ett naturligt steg att ansluta sig till FN:s Global Compact, vars mål är att främja företags arbete med samhällsansvar.

Global Compact är ett FN-initiativ med 10 generella principer för verksamheters arbete med samhällsansvar och hållbarhet. Principerna bygger på fyra överordnade konventioner som handlar om att lösa många av världens största problem innan 2030 – bl.a. i kategorierna mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och antikorruption. Den 28 april 2018 anslöt sig e-Boks till FN:s Global Compact. Därmed har e-Boks förpliktat sig att efterleva kraven för var och en av de fyra kategorierna.

 

– Vår vision är att skapa bättre digitala samhällen och i det ligger också en önskan om att vara med och bidra till hållbar samhällsutveckling genom den digitala omvandling som vi upplevt i Europa de senaste åren. Det är på bakgrund av det som vi aktivt har fattat ett beslut om att ansluta oss till FN:s Global Compact, säger Ulrik Falkner Thagesen, VD för e-Boks.

 

De 10 principerna

Global Compact handlar om att ta ett gemensamt ansvar, där varje företag får ansvara för hur dess aktiviteter påverkar resten av världen. I dag har 193 länder och flera företag anslutit sig till FN:s Global Compact – däribland e-Boks – som har gjort principerna till en del av deras företagsaktiviteter.

 

– Ny problematik har uppstått och det finns ett behov av att tänka om och satsa på hållbarhet och långsiktighet. Här har Global Compact varit med och satt fart på arbetet med att leverera det i praktiken, säger Ulrik Falkner Thagesen och fortsätter:

 

– Vi vill gärna bygga vidare på vårt bidrag till den hållbara utvecklingen och de 17 världsmålen. I dag är e-Boks en viktig infrastrukturskomponent – inte bara i Norden men också över hela Europa där vi totalt har fler än 16 miljoner användare, säger Ulrik Falkner Thagesen.

 

Varje år besparar e-Boks tillsammans med sina kunder och användare samhället mer än 8 002 ton papper när företag och myndigheter skickar dokument via e-Boks istället för vanlig post. Under 2018 skickades 485 miljoner dokument via e-Boks.

Styrkan hos Global Compact ligger i att det är en universal, gemensam referensram som inte känner några landsgränser. Samtidigt är initiativet frivilligt och flexibelt. Det betyder att Global Compact kan anpassas efter företagets konkreta förutsättningar.

 

Fakta: e-Boks och FN:s Global Compact

- e-Boks har sedan start 2001 byggt sin verksamhet på att leverera hållbara digitala lösningar.

- De ca 500 miljoner dokument som skickas genom e-Boks besparar varje år samhället mer än 8 002 ton papper.

- e-Boks vision är att skapa ett bättre digitalt samhälle och därmed fortsatt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 

Läs mer om e-Boks samhällsansvar