PenSam: Nu kommunicerar vi på ett säkert sätt och har bättre struktur

PenSam försäkrings danska kunder utför mellan 1 000 till 1 500 signeringar i e-Boks varje månad. Digital signering används i första hand i samband med försäljning av försäkringar till nya kunder som nu kan ta emot erbjudanden och policyer från säljarna direkt i e-Boks. Här kan kunden signera och därmed acceptera erbjudandet.

 

PenSam har även börjat använda e-Boks digital signering för att inhämta samtycken kopplade till personskadeärenden, vilket har gett en betydligt kortare ärendebehandling jämfört med när dokumenten skickades som fysisk post.

"Vi är väldigt nöjda med e-Boks’ signeringslösning, den fungerar som den ska och produkten har levt upp till våra förväntningar", säger Birger Erich Ringstoft, VD för PenSam Försäkring.

 

När GDPR stod för dörren skulle företaget börja kommunicera via säkra kanaler:

"På den tiden fick vi våra kundgodkännanden via e-post och ibland via post. Genom att använda digital signering i e-Boks har vi fått en säker kommunikation och en bättre struktur i vårt arbete. När kunden signerar förs allt in automatiskt i försäkringssystemet. Tidigare var säljarna själva tvungna att gå in och manuellt bekräfta i systemet", förklarar Birger Erich Ringstoft och fortsätter:

 

"Nu riskerar vi inte några mänskliga fel i samma utsträckning som tidigare och att alla kundgodkännanden hamnar i systemet helt automatiskt ger i förlängningen ett bättre arbetsflöde".

 

I PenSam försäkrings fall handlar det också om att skydda kundens uppgift om ett eventuellt fackföreningsmedlemskap, vilket är en extra känslig uppgift som gör att erbjudandet inte kan skickas via e-post.

 

Läs mer om e-Boks olika lösningar här.