Nordea och e-Boks lyfter kundkommunikationen

Ett samarbetsavtal innebär att e-Boks under de kommande tre åren ska leverera e-Boks-lösningar, Säker distribution, Säker digital dialog och Digitala underskrifter, till Nordeas verksamhet i hela Norden.

Nordea building

I tre år ska Nordea använda tjänster från e-Boks för sina kunder. Det är resultatet av ett nytt samarbetsavtal mellan Nordea och e-Boks.

– Vi gläder oss verkligen över det nya avtalet, som bygger vidare på det samarbete som vi gradvis har byggt upp under de senaste åren. Nordea är ett av Nordens största finansbolag och en ledande aktör i Europa, och vi är glada över att kunna hjälpa banken med en uppsättning digitala kommunikationsverktyg som förhoppningsvis skapar ännu fler positiva digitala kundupplevelser som gör tillvaron både enklare och säkrare för banken och dess kunder, säger Ulrik Falkner Thagesen, CEO på e-Boks.

 

Effektiv service till kunderna är avgörande

För Nordea har drivkraften bakom avtalet i första hand varit en önskan om att erbjuda kunderna en rad välfungerande tjänster som gör kommunikationen med banken smidigare, oavsett om det handlar om privatkunder som ska skriva under lånepapper eller affärskunder som snabbt behöver kunna ingå avtal.

– Med det här samarbetet får Nordea tillgång till en rad befintliga standardtjänster från e-Boks, som löpande utökas och har en kort time-to-market, säger Ulrik Falkner Thagesen.

 

Mot öppnare lösningar

På e-Boks ser Ulrik Falkner Thagesen nu att tendensen på marknaden går mot öppnare lösningar, vilket innebär att bankerna i högre grad kan integrera standardiserade tjänster från andra leverantörer i sina portaler i stället för att utveckla allt själva. Därför har det också blivit en viktig del av e-Boks strategi att främja de öppna standarderna.

– De flesta bankerna har historiskt sett själva stått för att utveckla sina digitala tjänster och gör det fortfarande på en del områden, men tack vare ny lagstiftning, och direktiv som PSD2, rör sig sektorn mer och mer mot öppna standarder som gör det möjligt att integrera system från olika leverantörer. Detta gör det mer attraktivt att köpa komponenter som de vi levererar i e-Boks, som är väl beprövade av en stor grupp användare under flera år, förklarar Ulrik Falkner Thagesen.

Man planerar dessutom för ett nära samarbete om affärsutveckling, som ska leda till ett brett sortiment av lösningar i takt med att kundernas behov utvecklas.

– Nordea bidrar med konkret affärsmässig insikt baserad på kundernas användning av bankens digitala lösningar i de nordiska länderna. Vi i vår tur bidrar med tekniken, som gör det möjligt att utveckla nya lösningar och snabbt bygga in dem i deras system. Vi förväntar oss alltså att samarbetet även kommer att innebära en starkare innovationskraft på båda sidor – vilket gynnar Nordeas kunder, avslutar Ulrik Falkner Thagesen.

 

Läs mer om e-Boks olika lösningar här.