Lösning

Business Intelligence

Förstå användarnas beteende i e-Boks och öka effekten av er kommunikation.
Bli kontaktad

Ökad kundförståelse

e-Boks Business Intelligence är ett verktyg, som kan hjälpa avsändare i e-Boks att få en ökad förståelse för de aktiviteter och mönster, som uppstår vid användandet av e-Boks. Avsändaren får tillgång till en lång rad data, som e-Boks samlar in om användarbeteende och användarmönster. 

 

Med lösningen Business Intelligence får du bland annat svar på: 

  • Vilka typer av dokument blir öppnade?
  • Hur var användarbeteendet vid ett specifikt utskick?
  • I vilken utsträckning påverkar ålder och kön användarbeteende?
  • Efter att en kund har mottagit ett dokument, hur snabbt blir det faktiskt öppnat och läst?
  • Vilka dagar möter du bäst dina kunder?
  • Vilka dokument presterar bättre än andra?
  • Vilka kunder är mest aktiva?

Med en ökad insikt i användarnas beteende och interaktion med e-Boks-plattformen, kan avsändaren optimera olika processer, samt förbättra kommunikationen och innehållet i breven till slutanvändarna. 

Kom igång enkelt

e-Boks Business Intelligence är baserad på Microsoft Power BI. e-Boks ser till att avsändaren får alla nödvändiga åtkomsträttigheter till detta verktyg. Avsändaren får tillgång till datan från sina slutanvändare, antingen via webbläsare, eller via en Power BI-app, som kan installeras på en smartphone eller surfplatta. 

 

Visningen av datan kan anpassas efter behov. Resultaten kan illustreras antingen som en överblick (dashboard), eller utarbetat som en rapport. Det som är gemensamt, är att avsändaren snabbt kan skapa en överblick över viktiga uppgifter, som exempelvis hur snabbt kunder öppnar ett dokument. Bemärk att data endast handlar om egna kunder och är alltid helt anonymt. 

Håll dig uppdaterad

Få inspiration och analyser omkring de möjligheter digitalisering erbjuder, samt framtida trender. Du får även ta del av inbjudningar till evenemang, webbseminarier, information om kampanjer, marknadsföringsmaterial samt tävlingar via e-post.

 

Prenumerera
Läs mer om hur företag kan förenkla och effektivisera sin kunddialog med e-Boks i vårt produktark.