Nyheter

All Subjects
  • Om e-Boks
  • Digital signering
  • CSR
  • GDPR
  • Sikker toveiskommunikasjon
  • e-Boks app
  • Portalløsning
  • Digital postkasse
PictureOf news-greenland.jpg
Om e-Boks - 16. aug 2019

e-Boks vinner ny kontrakt: Skal levere digital post til Grønland

Grønlands Selvstyre begynner sommeren 2019 å implementere en ny, offentlig digital postløsning – først på frivillig basis og deretter som en obligatorisk løsning. Selvstyret har valgt e-Boks A/S som leverandør, og det innebærer at personer og virksomheter fremover kan motta digital post fra offentlige myndigheter via sine kontoer i e-Boks.

PictureOf landscape-se.jpg
e-Boks app - 31. jul 2019

Velkommen til e-Boks' nye app

Nå er den nye e-Boks appen her! I den nye appen kan du oppleve et oppdatert brukergrensesnitt, nytt design og forbedret navigasjon. I den nye appen introduserer vi også e-Boks Pluss. Med e-Boks Pluss beveger e-Boks seg i retning av å være en selvbetjeningsplattform som ikke bare er for dokumenter. Her får du tilgang til en rekke forskjellige tjenester som er utviklet for å gjøre hverdagen din lettere.

PictureOf ny-goals-no.jpg
CSR - 25. jun 2019

Ambisjonene skal være større enn dem du kan løfte i dag

e-Boks har sluttet seg til FNs Global Compact og har i 2019 satt mål som skal fremme en bærekraftig samfunnsutvikling. Det skjer til dels i samarbeid med Lotte Hansen fra Hansen & Ersbøll Agenda, som bruker FNs verdensmål som rettesnor for positiv forandring i danske virksomheter.

PictureOf csr.jpg
CSR - 25. jun 2019

e-Boks setter fart på bærekraften med FNs Global Compact

e-Boks har siden oppstarten i 2001 bygd opp virksomheten på å levere bærekraftige digitale løsninger. Derfor var det naturlig å slutte seg til FNs Global Compact, som har et mål om å fremme virksomheters arbeid med samfunnsansvar.

PictureOf rapport-preview.jpg
CSR - 25. jun 2019

FAQ: Tre kjappe om e-Boks og FNs Global Compact

Det er en økende bevissthet om Global Compact og FNs verdensmål på globalt plan. Derfor er det naturlig at e-Boks, som baserer driften på å levere bærekraftige, digitale løsninger, støtter denne agendaen og bidrar til å fremme en positiv global utvikling.

PictureOf handshake-teaser.jpg
Om e-Boks - 04. jun 2019

e-Boks skal levere ny digital postløsning til Irland

Det er 18 år siden Danmark, med e-Boks, innledet digitaliseringen av privat og offentlig kommunikasjon, men mange andre land lanserer først nå tilsvarende løsninger. I Irland utnytter man de gode erfaringene fra Danmark, og har nå valgt e-Boks A/S som leverandør av offentlig digital post.

1 2 3 4