Nordea og e-Boks løfter kommunikasjonen til kundene

En samarbeidsavtale innebærer at e-Boks de neste tre årene skal levere e-Boks-løsningene Sikker distribusjon, Sikker digital dialog og Digitale signaturer til Nordeas virksomhet i hele Norden.

Nordea bygning

De neste tre årene skal Nordea bruke tjenester fra e-Boks til kundene sine. Dette er resultatet av en ny samarbeidsavtale mellom Nordea og e-Boks.

- Vi er svært glad for den nye avtalen som bygger videre på et samarbeid som vi har bygd opp gradvis de siste årene. Nordea er en av Nordens største finansielle virksomheter og en ledende aktør i Europa. Vi er glad for å kunne hjelpe banken med en pakke digitale kommunikasjonsverktøy som forhåpentligvis skaper enda flere gode digitale kundeopplevelser, noe som igjen gjør hverdagen både lettere og mer sikker for banken og dens kunder, sier Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks.

 

Effektiv betjening av kundene er avgjørende

For Nordeas vedkommende har drivkraften bak avtalen spesielt vært et ønske om å tilby kundene flere velfungerende tjenester som gjør kommunikasjonen med banken enklere. Dette er viktig både når det dreier seg om privatkunder som skal signere lånepapirer og bedriftskunder som skal kunne inngå avtaler raskt.

– Med partnerskapet får Nordea tilgang til en rekke eksisterende standardtjenester fra e-Boks som bygges ut fortløpende, og som har en kort time-to-market, sier Ulrik Falkner Thagesen.

 

Mot åpne standarder

Hos e-Boks ser Ulrik Falkner Thagesen allerede at tendensen i markedet går mot mer åpne løsninger, noe som innebærer at banker i høyere grad kan integrere standardiserte tjenester fra andre tilbydere i sine portaler i stedet for å utvikle alt selv. Derfor er det også blitt en viktig del av e-Boks sin strategi å støtte de åpne standardene.

– De fleste banker har historisk sett selv hatt ansvaret for å utvikle de digitale tjenestene sine, og gjør det fortsatt på en del områder. Men på grunn av ny lovgivning og nye direktiver som PSD2, beveger sektoren seg mer og mer mot åpne standarder, som gjør det mulig å integrere systemer fra forskjellige leverandører. Det gjør det mer attraktivt å kjøpe komponenter som de vi leverer i e-Boks. Disse er utprøvd hos en stor brukergruppe over flere år, forklarer Ulrik Falkner Thagesen.

Det blir dessuten lagt opp til et tett samarbeid om forretningsutvikling som skal føre til et bredt spekter med løsninger i takt med at kundenes behov forandrer seg.

– Nordea bidrar med en konkret forretningsmessig innsikt basert på kundenes bruk av bankens digitale løsninger i de nordiske landene. Vi leverer teknologien som gjør det mulig å utvikle nye løsninger og integrere dem raskt i deres univers. Vi forventer at samarbeidet også vil bety styrket innovasjonskraft på begge sider – til nytte for Nordeas kunder, avslutter Ulrik Falkner Thagesen.

 

Les mer om e-Boks sine løsninger her

Har du spørsmål om e-Boks: salg@e-boks.no