To år med digitale underskrifter har gitt gevinst

I 2016 startet det danske boligselskapet DAB et prosjekt som skulle redusere behandlingstiden til leiekontrakter ved å innføre digitale underskrifter. Resultat er forbedret service blant medarbeidere og kunder. Innen utgangen av 2018 er målet at 85 prosent av kontraktene skal underskrives digitalt. 

Hver år behandler DAB 6 000-7 000 nye leiekontrakter. Administrativt representerer leiekontraktene en betraktelig oppgave, som krever mange ressurser. Derfor besluttet administrasjonsselskapet allerede i 2016 at de ville innføre digital signering via e-Boks for å spare porto samt gjøre den interne arbeidsgangen lettere.

 

Et tilbakeblikk viser at digitalisering var en riktig beslutning. Etter to år har DAB allerede høstet vesentlige gevinster i form av redusert behandlingstid, og ikke minst en forbedret serviceopplevelse hos nye leietakere. Dette forteller Jan Juul Lorenzen som er utviklingsleder hos DAB.

 

"Både de administrative medarbeiderne og nye leietakere opplever en klar forbedring av servicen i forbindelse med behandlingstiden. Og de administrative medarbeiderne opplever i tillegg til dette at de sparer tid når de utarbeider dokumentene, samt i forbindelse med behandlingen av leiekontrakter" er vurderingen fra utviklingslederen.

 

Implementert i 49 selskaper

DAB testet den første underskriftsløsningen i 2 av 49 selskaper allerede i 2016. I dag er løsningen helt implementert, slik at alle de 49 selskapene benytter digitale underskrifter på alle leiekontrakter. Men digitalisering er fortsatt et fokusområde.   

 

"Generelt vil DAB gjerne flytte seg mot mest mulig digital kommunikasjon, både med mulige, nye og eksisterende leietakere. Vi er fortsatt i en prosess der vi ønsker å få flere digitale underskrifter på leiekontraktene våre. For øyeblikket er det rundt 65 prosent som underskriver digitalt, men målet er å få dette opp på 85 prosent innen utgangen av 2018" forklarer Jan Juul Lorenzen, som også forventer, at andre avtaledokumenter vil bli digitale i de neste årene: 

"Vi har enda ikke forflyttet de digitale underskriftene til andre dokumenter, men vi utvider fortløpende bruken av e-Boks som kommunikasjonskanal. Vi har startet et prosjekt der underskrift på oppsigelser blir aktuelt, men vi det forventer vi å kunne sette i gang med først i 2019" avslutter han.

 

Les mer om e-Boks sine løsninger her!

Har du spørsmål om e-Boks: salg@e-boks.no.