Om e-Boks Pluss

Høsten 2018 lanserte e-Boks en ny app, og via e-Boks Pluss gir denne appen tilgang til en lang rekke med nye tjenester. Så langt har både brukere og avsendere tatt godt imot den. I tillegg til oppdatering av brukergrensesnittet, design og navigasjon, er visjonen bak den nye e-Boks-appen å kunne utvikle en plattform der relevante tjenester fra samarbeidspartnere enkelt og raskt kan testes og integreres. 

 

"I første omgang sendte vi appen ut på markedet som en betaversjon, der brukere, avsendere og samarbeidspartnere har fått mulighet til å teste de nye tjenestene. På den måten har vi kunnet justere og tilpasse appen løpende i takt med at vi har forstått behovene til brukerne og samarbeidspartnerne bedre og bedre" forteller Erik Abildgaard Knudsen, Nordic Product Director hos e-Boks. I 2020 har vi fokus på å få integrert flere tjenester, og samtidig finne ut hvilke tjenester som er mest relevante for brukerne.

Viser mobiler med e-Boks tjenester i appen.

Selvbetjeningsplattform med flere tjenester 

Med e-Boks Pluss går e-Boks i retning av å bli en selvbetjeningsplattform, som ikke bare er relatert til dokumenter, noe som har vært kjernen i e-Boks så langt. Pluss har nye typer tjenester som kan levere større verdi for brukerne. Innholdet i e-Boks Pluss blir hovedsakelig levert av eksterne samarbeidspartnere. Alle virksomheter, uansett størrelse, kan i prinsippet bli e-Boks tjenesteleverandør, så lenge tjenesten er relevant og oppfyller kriteriene for brukerverdi og synergi med e-Boks.  

 

Brukerfrihet 

I e-Boks Pluss bestemmer brukerne selv hvilke tjenester de ønsker å legge til, og har dermed full kontroll over innholdet. "Det nye er at vi gir mulighet for å integrere en lang rekke tjenester, slik at brukerne f.eks. skal kunne følge med på sitt egen forbruk av strøm, vann og varme, se sitt digitale servicehefte og øvelseskjøringsbevis eller få oversikt over pakkeleveranser. Så det er ikke lenger bare snakk om et sted der brukeren mottar digitale dokumenter, noe som tidligere har vært det sentrale i all kommunikasjon i e-Boks" sier Erik Abildgaard Knudsen. 

 

Videre optimering av Appen 

Tjenestene i appen blir målt på engasjement og tilfredshet fra brukerne, det er derfor viktig for e-Boks å møte forbrukerens ønsker og behov.  

– Brukerne er i sentrum når vi utvikler tjenester. Innholdet må gi mening for dem for å kunne gi mening for oss. Derfor tester vi alle nye tjenester hos brukerne før vi utvikler dem ferdig. På den måten får vi et inntrykk av om det er noe brukerne vil bruke, sier Mads Bach, som er Product manager i e-Boks. 

 

Eksempler på tjenester du kan finne under e-Boks Pluss:   

  • Digital Servicebok - Få en digital servicebok for bilen din 
  • Statens vegvesen - Mine bevis 
  • Storebox - Alle dine kvitteringer samlet ett sted 
  • Kodebank - Få kontroll på dine passord  
  • e-Donation - støtt en god sak 
  • Flytteportalen - Få hjelp til å flytte 

Vi jobber kontinuerlig for å optimere og forbedre appen, samt legge til nye tjenester.  

Les mere om e-Boks Pluss

Hvis du er interessert i å lære mer om e-Boks Pluss, er du velkommen til å sende en e-post til plus@e-boks.com

Kommersielle forhold under utarbeidelse.