e-Boks Pluss

Om e-Boks Pluss

Høsten 2018 lanserte e-Boks en ny app, og via e-Boks Pluss gir denne appen tilgang til en lang rekke med nye tjenester. Visjonen bak den nye e-Boks-appen å kunne utvikle en plattform der relevante tjenester fra samarbeidspartnere enkelt og raskt kan testes og integreres.
Bli tjenesteleverandør i e-Boks Pluss

 

 

Samarbeid i fokus  

Samarbeid er et viktig element i strategien bak utviklingen av e-Boks nye app, der leverandører kan bygge deres tjenester inn i, og lanserte en ny e-Boks app med en rekke tjenester underlagt. 

 

Siden lanseringen av e-Boks Pluss har det blitt innledet dialog med flere virksomheter som ønsker å ha sine tjenester i appenSelv om det er plass for mange flere tjenester, har plattformen nå oppnådd en modenhet som gjør den tilgjengelig for millioner av e-Boks brukere i Norge, Sverige og Danmark.  


 

 

Eksempler på tjenester du kan finne under e-Boks Pluss:   

  • Digital Servicebok - Få en digital servicebok for bilen din 
  • Statens vegvesen - Mine bevis 
  • Storebox - Alle dine kvitteringer samlet ett sted 
  • Kodebank - Få kontroll på dine passord  
  • e-Donation - støtt en god sak 
  • Flytteportalen - Få hjelp til å flytte 

 

 

Selvbetjeningsplattform med flere tjenester 

Pluss har nye typer tjenester som kan levere større verdi for brukerne. Innholdet i e-Boks Pluss blir hovedsakelig levert av eksterne samarbeidspartnere. Alle virksomheter, uansett størrelse, kan i prinsippet bli e-Boks tjenesteleverandør, så lenge tjenesten er relevant og oppfyller kriteriene for brukerverdi og synergi med e-Boks.  

 

Brukerfrihet 

I e-Boks Pluss bestemmer brukerne selv hvilke tjenester de ønsker å legge til, og har dermed full kontroll over innholdet. Det nye er at vi gir mulighet for å integrere en lang rekke tjenester. Så det er ikke lenger bare snakk om et sted der brukeren mottar digitale dokumenter, noe som tidligere har vært det sentrale i all kommunikasjon i e-Boks.

 

Videre optimering av appen 

Tjenestene i appen blir målt på engasjement og tilfredshet fra brukerne, det er derfor viktig for e-Boks å møte forbrukerens ønsker og behov. Innholdet må gi mening for dem for å kunne gi mening for e-Boks. Derfor tester vi alle nye tjenester hos brukerne før vi utvikler dem ferdig. 

Les mere om e-Boks Pluss

Hvis du er interessert i å lære mer om e-Boks Pluss, er du velkommen til å sende en e-post til plus@e-boks.com

Kommersielle forhold under utarbeidelse.