e-Boks Pluss

Om e-Boks Pluss

Hver dag logger flere millioner brukere inn på deres e-Boks app. Appen gir tilgang til e-Boks sitt Pluss-univers som gir adgang en lang rekke nye tjeneste. Visjonen bak e-Boks-appen er å kunne utvikle en plattform der relevante tjenester fra samarbeidspartnere enkelt og raskt kan testes og integreres.
Bli tjenesteleverandør i e-Boks Pluss

 

 

Samarbeid i fokus  

Samarbeid er et viktig element i strategien bak utviklingen av e-Boks nye app, der leverandører kan bygge deres tjenester inn i e-Boks sitt univers. 

 

Siden lanseringen av e-Boks Pluss har det blitt innledet dialog med flere virksomheter som ønsker å ha sine tjenester i appen. Plattformen har nå oppnådd en modenhet som gjør den tilgjengelig for millioner av e-Boks brukere i Norge, Sverige og Danmark.  

 


e-Boks Pluss

Brukerne av appen kan under menypunktet "Pluss" tilmelde seg Digital-servicebok og få vist sitt servicehefte digitalt. Eller holde styr på passord og vise bevis for gyldig øvelseskjøring. Dette er kun noen av de tjenester e-Boks sine 4.7. millioner app-brukere har tilgang til.

 

e-Boks Pluss er et selvbetjeningsunivers i e-Boks appen. Pluss, som vises i en selvstendig seksjon i appen, inneholder tjenester fra forskjellige sammarbeidspartnere. De nye tjenestene appen tilbyr skaper merverdi for sluttbrukeren og kan bidra til en enklere hverdag.

 

Brukerne har selv kontroll over hvilke innholde de velger å vise og kan selv velge tjenester til og fra. Samtidig kan de lagre sine favoritter så de blir vist på appens startskjerm. 

 

Tjenestene leveres primært av eksterne samarbeidspartnere og alle bedrifter, uavhengig av størrelse, kan i prinsippet bli tjenesteleverandør i e-Boks Pluss, så lenge tjenesten er relevant og lever opp til kriterier for brukerverdi og synergi med e-Boks. I forbindelse med lansering av Pluss har e-Boks selv utviklet en rekke tjenester, som skal inspirere potensielle tredjepartsleverandører til å koble seg opp mot appen og tilby sine egne tjenester til e-Boks sine brukere.

 

"Vi håper at vi, med de tjenester, som ligger på plattformen nå, kan inspirere potensielle samarbeidspartnene til å få en ide om hva plattformen kan brukes til, og samtidig se verdien i å tilby deres tjeneste i e-Boks sitt univers" forteller Mads Bach, Product Manager i e-Boks


 

 

Eksempler på tjenester du kan finne under e-Boks Pluss:   

  • Digital Servicebok - Få en digital servicebok for bilen din 
  • Statens vegvesen - Mine bevis 
  • Storebox - Alle dine kvitteringer samlet ett sted 
  • Kodebank - Få kontroll på dine passord  
  • e-Donation - støtt en god sak 
  • Flytteportalen - Få hjelp til å flytte 

 

 

Selvbetjeningsplattform med flere tjenester 

Pluss har nye typer tjenester som kan levere større verdi for brukerne. Innholdet i e-Boks Pluss blir hovedsakelig levert av eksterne samarbeidspartnere.   

 

Brukerfrihet 

I e-Boks Pluss bestemmer brukerne selv hvilke tjenester de ønsker å legge til, og har dermed full kontroll over innholdet. Det nye er at vi gir mulighet for å integrere en lang rekke tjenester. Så det er ikke lenger bare snakk om et sted der brukeren mottar digitale dokumenter, noe som tidligere har vært det sentrale i all kommunikasjon i e-Boks.

 

Videre optimering av appen 

Tjenestene i appen blir målt på engasjement og tilfredshet fra brukerne, det er derfor viktig for e-Boks å møte forbrukerens ønsker og behov. Innholdet må gi mening for dem for å kunne gi mening for e-Boks. Derfor tester vi alle nye tjenester hos brukerne før vi utvikler dem ferdig. 

 

Interessert i å vite mer?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg og forteller deg hva bedriften din kan bruke e-Boks Plus til?

 

Kommersielle vilkår er under utarbeidelse.