e-Boks - en integrerad del av din kundportal

De flesta företag vill effektivisera och digitalisera en så stor del av kundkommunikationen som möjligt. Kunderna blir mer och mer digitala och föredrar i allt högre omfattning att få sina dokument digitalt.

Med e-Boks integrerade portallösning kan företag kombinera det bästa från den egna kundportalen med den totala överblicken i e-Boks. Kunderna bestämmer själva var de tar emot breven och företaget ökar sin digitala närvaro, samtidigt som man minskar kostnaderna för porto och papper.

Integrerat i er kundportal
En integrerad portal innebär att kunderna kan ta del av all kommunikation via en existerande kundportal, samtidigt som de får möjlighet att arkivera dokumenten i sina egna mappar i e-Boks om så önskas. På så sätt får kunderna ut mer av portalen utan att behöva bekanta sig med en ny digital miljö.

Det ska vara enkelt att skicka dokument
Att skicka dokument till portallösningen fungerar på precis samma sätt som till e-Boks. Det krävs alltså inga ändringar av redan befintliga integrationer och e-Boks hanterar fördelningen av dokument mellan portallösning och e-Boks.

Fördelar med e-Boks:

  • Minskar kostnaderna med cirka 80 procent jämfört med fysisk post
  • 100 procent leveranssäkerhet
  • Möjlighet att leverera samtliga kunddokument digitalt
  • Innehåll och visning på egen portal kan anpassas efter företagets närvaro online
  • Säker dokumenthantering och arkivering

Läs mer om hur företag kan använda e-Boks som en kundportal i våra produktark.