e-Boks som en integrert del av din kundeportal


De fleste virksomheter ønsker å effektivisere og digitalisere en så stor del av kundekommunikasjonen som mulig. Kundene blir mer og mer digitale og foretrekker i økende grad å motta ulike dokumenter digitalt.

Med e-Boks’ portalløsning kan virksomheten kombinere det beste fra deres egen kundeportal med den totale oversikten som e-Boks gir. Kundene bestemmer selv hvor de vil motta brev, samtidig med at virksomheten når målet om økt digitalisering og reduserte kostnader til porto og papir.

Integrert i egen kundeportal
Kundene får presentert kommunikasjonen fra virksomheten i en løsning som integreres i deres egen kundeportal, og kundene er fremdeles i virksomhetens eget digitale univers. Løsningen gir også kundene muligheten til å overføre dokumentene til sitt eget arkiv i e-Boks hvis de ønsker det.

Enkel sending av dokumenter
Sending av dokumenter til portalløsningen skjer på nøyaktig samme måte som til e-Boks. Det kreves med andre ord ingen endringer i allerede eksisterende integrasjon, og e-Boks håndterer fordelingen av dokumenter mellom portalløsningen og e-Boks.

Les mer om hvordan e-Boks kan integreres i din kundeportal i produktarket.