24-09-2018
Nesten hver eneste dag lanseres nye digitale tjenester som endrer hverdagen vår. Men ny teknologi representerer også en sikkerhetstrussel når vi legger igjen stadig flere spor på nett. Det blir avgjørende at brukerne har tillit til at informasjonen håndteres på en god måte, og dette har e-Boks arbeidet med i 17 år.

Etterhvert som måten vi kommuniserer, arbeider og samhandler på endrer seg, blir det stadig mer nødvendig å sikre at nye kommunikasjonsløsninger gjør at tilliten vi har til ulike virksomheter og hverandre ikke svekkes. Evnen til å stole på hverandre ligger ikke bare til grunn for all vår samhandling, men også for alle våre institusjoner, og de prosessene som gjør at samfunnet fungerer. Nylig så vi at måten Cambridge Analytica delte informasjon på rokket ved tilliten til Facebook, og resulterte i nedleggelse av Cambridge Analytica.  

Viktig å verne om tilliten
Parallelt med utviklingen av teknologi som tilrettelegger for et mer åpent og tettere sammenknyttet samfunn, må vi derfor etablere sikkerhetstiltak som verner om tilliten som holder det hele sammen. Den digitale sikkerhetsinfrastrukturen må med andre ord tilpasses og forbedres i samme hastighet som digital teknologi utvikles. Bare slik kan vi utnytte de mulighetene den digitale utviklingen representerer.

En ny standard for digital sikkerhet

e-Boks følger den strenge sikkerhetsstandarden ISO 27001, som er et ledelsessystem for informasjonssikkerhet. e-Boks’ ISO 27001-compliance innebærer en dynamisk måte å håndtere risiko på, og e-Boks har et eget sikkerhetsstyre som jobber aktivt med risikovurdering. Slik sikrer vi at våre systemer for risikohåndtering holder tritt med den akselererende utviklingen innen blant annet digital kriminalitet.

Risikohåndteringen står i sentrum for e-Boks. Nettopp derfor tilbyr vi en av markedets mest robuste plattformer for sikker digital toveiskommunikasjon, hvor man trygt og enkelt kan utveksle konfidensiell informasjon uten frykt for innblanding fra utenforstående. Like viktig er det at plattformen støtter opprettholdelsen av den tillitsbyggende dialogen mellom avsender og sluttbruker, være det mellom kunde og bedrift, eller to samarbeidspartnere. I e-Boks mener vi at tillit er den egentlige verdiskaperen for både store og små bedrifter. Derfor bør det også være en prioritet å beskytte den.

 

Har du spørsmål om e-Boks, kan du gjerne kontakte e-Boks Norge, på tlf. +47 22 89 85 00, eller på e-post salg@e-boks.no.