13-06-2016

Fler och fler företag börjar tänka nordiskt även när det kommer till digital infrastruktur. De största aktörerna inom bank, finans och telekom har varit först ut, och de vittnar om att IT-lösningar som fungerar även över landsgränser ger en bättre kundupplevelse och bättre konkurrenskraft.

taank-nordiskt.jpg

 

I takt med den ökande globaliseringen har stora företag som verkar i flera länder större behov av en digital infrastruktur som fungerar över landsgränserna – oavsett om det är inom Norden eller på ett globalt plan. Många av dessa företag har både privat- och företagskunder och är helt beroende av fungerande och säkra digitala lösningar som är kompatibla med befintliga IT-system.

Banker och finansmarknaden först ut

Bankerna har varit snabba ur startblocken när det kommer till digitalisering av sina tjänster, och både Danske Bank och Nordea har länge legat i framkant inom digitalisering. Det gäller såväl privat- som företagsmarknaden och Danske Bank kan vittna om att trenden är att såväl privat- och företagskunder i ökande grad befinner sig i olika länder. Dels på grund av att huvudkontoren ofta ligger i andra städer än lokalkontoren, men också för att kunderna är mer benägna att flytta mellan länder än tidigare.

Kommunikationschef Susanne Söndahl Wolff betonar att e-Boks närvaro i både Danmark, Norge och Sverige resulterar i stora fördelar för de kunder som har ambitionen att just kunna ha kommunikationslösningar som fungerar över landsgränserna.

"Vi ser att många av våra större privatkunder jobbar för att skapa verksamhet över landsgränserna. e-Boks har samarbetat länge med både Nordea och Danske Bank om att kunna leverera en gemensam digital infrastruktur till bankernas samtliga nordiska filialer. Valet att nordiska länder emellan arbeta med en gemensam IT-lösning stärker verkligen caset att man på riktigt vill arbeta som nordiskt företag".

Olika metoder

De nordiska länderna har valt olika vägar för sin digitalisering och offentlig sektor i Danmark, Norge och Sverige har valt olika lösningar. I Danmark har både det offentliga och de flesta privata aktörer valt att satsa på ett samarbete med e-Boks. I Norge finns det två leverantörer av digitala brevlådor som delar på marknaden, varav e-Boks är den ena. Användarna får här själva välja vilken lösning de vill använda sig av. I Sverige är offentlig post fortfarande i en tidig fas, men digitaliseringen går fort även här. Myndigheterna har öppnat för samarbete med privata aktörer, så att de kan integrera sina lösningar med den offentliga, ”Mina Meddelanden”.

Det faktum att medborgarna behöver använda olika lösningar för offentlig digital post, gör att de privata aktörerna måste välja vilken teknik de ska satsa på. Vilken lösning används mest idag? Vem kan hjälpa oss att leverera den lösning som bäst hjälper oss med vår digitalisering? Och vilka aktörer har lösningar som fungerar över landsgränserna?

En nordisk organisation

I takt med den ökande internationaliseringen, stärker e-Boks sin nordiska organisation kontinuerligt.

"Vi har en stor organisation i Danmark och vi är på god väg både i Norge och i Sverige. Säljorganisationerna i båda länderna samarbetar tätt med Danmark och vi har naturligtvis en gemensam digital infrastruktur", avslutar Susanne Söndahl Wolff.