20-06-2016

Den 25 maj trädde EUs nya dataskyddsförordning, som behandlar hantering av personuppgifter, i kraft. Lagen, som ska vara implementerad i verksamheter inom två år, slår bland annat fast att personuppgifter inte får distribueras i osäkra kanaler.

 

eu-lov-haandtering-persondata.jpg

 

Alla verksamheter som opererar inom EU ska inom två år ha anpassat sig till de skärpta kraven i den nya dataskyddsförordningen, som trädde i kraft i maj i år.

Om två år kommer den nya förordningen att ersätta den svenska personuppgiftslagen från 1998. EU-förordningen ska bland annat leda till bättre säkerhet kring hantering av personuppgifter samt skapa enhetlighet över landsgränserna inom EU. Ett av de mest centrala kraven är kravet att personuppgifter endast får distribueras i helt säkra kanaler. Det gäller samtliga upplysningar som kan användas för att identifiera privatpersoner – från namn och personnummer till exempelvis hälsoinformation eller kreditupplysningar.

Kraftfullare påföljder

För såväl svenska som europeiska myndigheter väntar nu en grannlaga uppgift, då långt ifrån alla organisationer idag har koll på säkerheten i sin digitala kommunikation. Och det finns väldigt goda skäl att ta de nya bestämmelserna på allvar – vitet för att bryta mot den nya förordningen ligger nämligen på upp till 4 procent av verksamhetens globala omsättning, med ett maxtak på 20 miljoner euro. Det kan få ödesdigra konskvenser för företag och organisationer, enligt Jacob Zwicki, säkerhetschef på e-Boks.

"I tidigare dataskyddsförordningar har det också funnits tydliga säkerhetskrav, men eftersom konsekvenserna av att inte följa bestämmelserna har varit så beskedliga är det långt ifrån alla verksamheter som har tagit reglerna på allvar. Men nu kommer de nya påföljderna enkom att leda till att många fler kommer ta det här på större allvar", säger Jacob Zwicki. Han fortsätter:

"Samtliga e-Boks lösningar anpassas nu till den nya dataskyddsförordningen, vilket innebär att alla funktioner kommer leva upp till kraven om säker infrastruktur enligt förordningen, den 25 maj 2018. Det innebär att alla dokument som våra kunder skickar med e-Boks kommer följa förordningen till punkt och pricka – oavsett om det handlar om anställningskontrakt, lönebesked, hälsoinformation, kontoutdrag eller något annat. Genom att använda e-Boks som kommunikationskanal slipper användarna fundera på vilken typ av dokument det är som ska skickas, då vi är en säker och trygg helhetslösning för alla dokumenttyper".

Kontakta gärna e-Boks som du har frågor om hur e-Boks kan säkerställa att just din verksamhets data lever upp till de nya EU-kraven.