21-06-2018

Den digitala omvandlingen knackar på svenskarnas dörr, och allt fler hakar på digitaliseringståget. Det är goda nyheter för e-Boks, som satsar på att öka marknadsandelen ytterligare på den svenska marknaden under 2018.

 

Digitaliseringen i Sverige har dröjt, men nu är det nya takter. e-Boks har inom loppet av 2017 fått bättre fotfäste på den svenska marknaden, bland annat på grund av ett avtal med Mina Meddelanden, som är en statligt ägd plattform för vidarebefordran av offentlig digital post. ”Avtalet innebär att alla svenskar som har ett bank-ID, nu kan ta emot post digitalt från svenska myndigheter, som exempelvis försäkringskassan, pensionsmyndigheten och skatteverket om de registrerar sig på e-Boks.se.” berättar Country Manager Mattias Svanberg Johansson från e-Boks Sverige.

Svenskarna vill kommunicera digitalt

Allt tyder på att svenskarna är mer redo för digital kommunikation. I varje fall svarar åtta av nio i en kundundersökning som e-Boks Sverige har gjort, att de vill kommunicera digitalt med avsändare så som banker, försäkringsbolag, teleföretag, elbolag och liknande. Ett resultat som Mattias Svanberg Johansson bekräftar – och här står e-Boks redo att erbjuda en digital plattform som kan tillmötesgå kundernas behov: ”Vi har stått redo länge som en digital partner åt företag och då särskilt den svenska bank-, finans-, försäkrings- och telesektorn – och nu upplever vi på allvar en ökning i avsändare som vill nyttja e-Boks som en digital partner.” säger Mattias. Men även om fler avsändare efterfrågar en digital plattform för kommunikation med sina kunder, så är behovet annat än i Danmark förklarar han: ”Företagen i Sverige efterfrågar i större utsträckning unika lösningar anpassade efter just precis deras digitala universum och därför experimenterar vi fortsatt för att hitta rätt lösning för den svenska marknaden, som kan överensstämma med de olika avsändarnas behov.” säger han.

GDPR ger nya möjligheter

E-post är fortfarande den mest använda kommunikationsformen för svenskarna, när de ska kommunicera med avsändare som banker, företag, offentliga myndigheter och pensionsbolag. I undersökningen anger nästan sju av tio företag, att de kommunicerar med sina kunder via e-post. Men efter 2018, då den nya dataskyddsförordningen ”GDPR” gäller, är det inte längre tillåtet för verksamheter att skicka känsliga uppgifter genom osäkra kanaler som t.ex. e-post. Detta innebär nya möjligheter för e-Boks. ”Alla e-boks-lösningar är anpassade efter den nya dataskyddsförordningen, så när anställningskontrakt, lönebesked, hälsouppgifter eller kontoutdrag skickas via e-Boks, så är företagen säkra på att de inte hamnar i konflikt med EU:s särskilda krav på lagring och hantering av personuppgifter. Det är en klar fördel för företagen, som förhoppningsvis kan vara med och bidra till att fler avsändare väljer att använda e-Boks.” avslutar Mattias Svanberg Johansson.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet, så är du välkommen att ta kontakt med Mattias Svanberg Johansson, Country Manager, på tel. +46 8 120 66 192 eller email forsaljning@e-boks.se