28-04-2016

Med över 100 miljoner inloggningar om året har e-Boks stor erfarenhet av digitala konsumentbeteenden. Därför lanserar e-Boks en ny Business Intelligence-lösning.

business-intelligence-kundkommunikationen.jpg

 

När ska vi skicka ut ett brev för att så många som möjligt ska läsa det? Vilka kundsegment öppnar dokument först – och vilka öppnar dem aldrig? Den här typen av frågor är oerhört viktiga för företag, myndigheter och organisationer som använder e-Boks i sin kundkommunikation.

Förbättrar kundkommunikationen

Under ett år öppnas e-Boks över 100 miljoner gånger. Tack vare aggregerad logindata kan e-Boks leverera värdefull statistik till de avsändare som vill få den. Under 2016 kommer e-Boks även leverera standardiserade Business Intelligence-analyser.

"Avsändare, användare och e-Boks har ett gemensamt intresse av att de dokument som skickas med e-Boks läses. Med e-Boks som kommunikationskanal får avsändare en möjlighet att optimera sin kommunikation. Datan från vår BI-lösning ger våra kunder tydliga insikter som kan förbättra deras kommunikation", säger Thomas Fjeldberg, affärsutvecklingschef på e-Boks.

Tar hand om hela kommunikationsprocessen

Thomas Fjeldberg påpekar att det oftast är avdelningar som e-Boks normalt inte är i kontakt med som efterfrågar Business Intelligence-data.

"Vanligtvis har vi kontakt med ekonomi- eller IT-avdelningen, men vi märker en ökad efterfrågan på våra tjänster från både sälj- och marknadsavdelningarna. e-Boks används ofta i tvåvägskommunikation där avsändaren vill att mottagaren ska läsa och ibland signera flera dokument och vi har gått från att vara en slutpunkt till att vara en del av företagens kommunikationsprocess", säger Fjeldberg.

Utan att äventyra säkerheten

Utöver en inblick i kundernas beteende kommer Business Intelligence-lösningen ge ett riktmärke på olika kommunikationsprofiler, det vill säga information som ger bättre förutsättningar för att mottagaren ska ta del av kommunikationen. e-Boks kommer däremot aldrig bli en marknadsföringskanal som till exempel Facebook.

"Vår data kommer aldrig att delas på bekostnad av användarnas säkerhet och vi lämnar aldrig ut information om enskilda användares beteende. De vi kan erbjuda är aggreggerad information om olika kundgrupper och segment. Vår BI-lösning kan också användas i kombination med någon av våra andra tjänster. Det ger avsändaren möjlighet att få analyser baserade på vilken typ av användare som vanligtvis signerar dokument digitalt", avslutar Fjeldberg.

BI-lösningen är utvecklad tillsammans med ett antal av e-Boks befintliga kunder som också fungerat som testpilopter under arbetets gång. Lanseringen för BI-lösningen är planerad till juni 2016 och kräver ingen ytterligare mjukvara.