01-03-2016

Nylig ble det klart at flere, store norske banker kutter filialer og stillinger på grunn av radikalt endret kundeatferd. Ingen banker på døren lenger. Bankhverdagen blir stadig mer digital, og behovet for digital ekspertise vokser.

Bank- og finansbransjen opplever en kraftig omveltning. Kundene trenger ikke lenger filialer for å utføre transaksjoner. Fysisk kontakt er erstattet av digitale møteplasser, og mobilbanken gjør operasjoner raskere og mer oversiktlig.

bank-bank-hvem-er-der.jpg

Utfordres av nye aktører

I tillegg utfordres tradisjonelle bankaktører av tjenester som Apple Pay, Klarna og andre moderne utfordrere som tvinger bransjen til å kontinuerlig tenke utvikling av nye produkter og tjenester.

99 prosent via digitale selvbetjeningsløsninger

Moderniseringen av bransjen har vært i støpeskjeen lenge, men blir bare tydeligere og tydeligere. I 2013 var det over 1000 bankfilialer i Norge. Tre år etter går kun en prosent av DNBs kundetrafikk gjennom filialer.

Digitalisering gir konkurransefortrinn

Digitalisering er i utgangspunktet et gode for kundene. Gjennomføring av oppgaver blir enklere og raskere. Samtidig stiller digitaliseringen krav til de digitale løsningene. De som klarer å lykkes med digitaliseringen vil få et konkurransefortrinn sammenliknet med de andre, og stadig flere bedrifter innen bank- og forsikringsbransjen velger standardiserte IT-løsninger. Da får bedriften velprøvde løsninger som er enkle å integrere med eksisterende systemer, i tillegg til at man slipper investeringskostnadene ved utvikling av egne løsninger.

Digitale pionerer

Danske Bank har vært verdensledende innen digitalisering i en årrekke, og jobber hele tiden for å gjøre det enklere for kunden å benytte seg av deres tjenester. Nylig lanserte de appen MobilePay, en suksess som viser hvordan Danske Bank arbeider proaktivt med digitalisering.
I mer enn 10 år har selskapet benyttet seg av e-Boks som digital partner. Plattformen er sikker, brukervennlig og sikrer dialog, forsendelse og oppbevaring av viktige dokumenter på tvers av landegrenser. Danske Bank har dratt nytte av å ta i bruk en allerede etablert digital løsning, og spart ressurser på å ikke behøve å utvikle og drifte egne løsninger.

Fem råd for vellykket digitalisering

  1. Forstå kundene
  2. Velg en leverandør med robust teknologi som håndterer både dagens krav og fremtidige behov
  3. Velg en standardisert løsning som er enkel å integrere med eksisterende IT-løsninger – da slipper bedriften også å ta all utviklingskostnad alene
  4. Se etter samarbeidspartnere som har fleksible og skalerbare løsninger
  5. Vurder om din bedrift trenger en partner som kan levere tjenester på tvers av landegrensene.