e-Boks tilbyder virksomheder, myndigheder og private en effektiv, sikker og brugervenlig platform til digital dialog, forsendelse og opbevaring af vigtige dokumenter.

Digital forsendelse af post og smidig to-vejskommunikation mellem offentlige og private virksomheder og modtagere giver store besparelser på portoomkostningerne og skaber mere effektive arbejdsprocesser.

e-Boks platformen giver også en øget sikkerhed og en række vigtige miljøgevinster. Endelig ydes bedre service over for kunder og borgere, der i stigende grad ønsker at betjene sig digitalt, når og hvor det passer dem bedst.

I og med, at vi kan få information fra kunderne på en struktureret måde via e-Boks, ændres også vores egne arbejdsprocesser. e-Boks er en vigtig strategisk samarbejdspartner for os også fremover
Anette Lundsteen, Vice president, Danske Bank

Mission

e-Boks bidrager til øget effektivisering af offentlige og private virksomheder via sikker og effektiv håndtering af digitale dokumenter og tilhørende værdiskabende funktionalitet.

Værdier

Kompetence
Bag e-Boks står et team af kompetente og engagerede medarbejdere. Vi er kendetegnet ved vores høje ambitionsniveau og ved vores vinderkultur, der driver os mod nye mål.

Effektivitet
Løsningerne fra e-Boks er gennemtænkte og af høj kvalitet. Vores udgangspunkt er at gøre tingene på en standardiseret og enkel måde og genbruge viden og løsninger, så vi bliver så effektive som muligt.

Værdiskabelse
e-Boks skal være kendetegnet ved, at vi i alt hvad vi gør, skaber værdi – for brugere og afsendere, men også gerne for samfundet som helhed.

Innovation
Vi skal turde at være nytænkende og løbende udvikle vores løsninger til gavn for både slutbrugere og afsendere. Vi er åbne overfor nye ideer og nye måder at gøre tingene på.