20-12-2018

Når det kommer til digitalisering, er Danmark blandt frontløberne i Europa. I november deltog e-Boks på konferencen Smart Country Convention i Berlin – et eksportfremstød, der satte fokus på digitalisering i Danmark.

 

I november løb konferencen Smart Country Convention af stablen i Berlin. Konferencen samler myndigheder og virksomheder på tværs af EU og sætter spot på digital transformation. Det høje digitaliseringsniveau både inden for den offentlige sektor og det private erhvervsliv gør Danmark til et digitalt fyrtårn i EU – og særligt Tyskland ønsker at lære af Danmarks erfaringer.

Omdrejningspunktet for konferencen var Smart eGovernment – det vil sige digitalisering inden for den offentlige sektor i Tyskland. e-Boks var sammen med 30 andre danske virksomheder og tre ministre inviteret til at synliggøre danske it-løsninger og dele ud af den viden, danske leverandører og myndigheder har høstet under overskriften ”Digitales Dänemark”.

”Danmark blev for nylig fremhævet af både FN, OECD og EU som værende absolut nummer ét i digitalisering, så derfor er mange EU-landes øjne rettet mod Danmark, når de skal hente inspiration til, hvordan de skal gribe den digitale transformation an,” fortæller Christian Vindinge Rasmussen, Senior Business Development Manager i e-Boks, der deltog på konferencen. Og særligt Tyskland er et attraktivt marked for danske virksomheder, fordi nabolandet er i gang med en digital transformation.

”Den offentlige sektor i Tyskland er på vej mod at blive digitaliseret, og de mange offentlige aktører på føderalt, delstats- og kommunalt niveau søger inspiration fra andre lande – særligt Danmark, da vi er én af first moverne i forhold til digital transformation, siger Christian Vindinge Rasmussen og tilføjer:

”Det, at Danmark har investeret tidligt i digitalisering, giver nu afkast på flere fronter, og vi har fået etableret mange gode kontakter til potentiale samarbejdspartnere. Derfor var det en utrolig positiv oplevelse at deltage på konferencen.”
Christian Vindinge Rasmussen, Senior Business Development Manager i e-Boks

I en paneldebat på Smart Country Convention, som e-Boks deltog i, gik et af spørgsmålene på, hvordan Danmark er lykkedes med den offentlige digitalisering.

Ifølge Christian Vindinge Rasmussen er der en særlig årsag til, at Danmark topper de internationale lister og markerer sig inden for offentlig digitalisering:

”Vi har formået at skabe digitale løsninger, der løser konkrete brugerbehov - fx ved at tilbyde borgerne en sikker, digital postkasse, hvor de kan modtage alt, der er vigtigt, samlet et sted– uanset om det kommer fra en offentlig myndighed eller en privat virksomhed. Dét, at brugerens behov er i fokus, skaber værdi og gør, at Danmark er lykkedes digitalt,” slutter han.

 

Nye EU-standarder åbner for nye samhandelsmuligheder

Og det er ikke kun Tyskland, der har digital transformation for øje. Også i EU er der store planer på digitaliseringsområdet. EU vil frem til 2020 gen-investere mere end én milliard euro i en række digitaliseringsprojekter, der skal gøre det nemmere at arbejde på tværs af grænser for både virksomheder og offentlige myndigheder. Fra 2020 og fire år frem bliver dette beløb fordoblet. I dag er det nemlig således, at det overvejende er nationale løsninger, der dominerer de digitale services i de europæiske lande, hvilket udgør en barriere for samhandlen. Derfor har EU besluttet at lancere en række nye digitale standarder, herunder CEF eDelivery, der skal understøtte mulighederne for samhandlen.

e-Boks har valgt at tilslutte sig CEF eDelivery og dermed udvide platformen til at understøtte flere typer af informationsudveksling på tværs af landegrænser. Om e-Boks integration til CEF eDelivery siger Christian Vindinge Rasmussen:

”Vi vil gerne fremtidssikre alle vores brugere ved at integrere standarden og åbne op for nye dokumenttyper, som virksomheder og myndigheder kan tilvælge. Vi bevæger os dermed i en retning om at understøtte internationale standarder, som gør, at vi kan levere endnu mere værdi i vores platform, når vi med et hug kobler vores knap 15 mio. brugere på EU-infrastrukturen. ”

Læs mere om CEF eDelivery her