14-06-2018

Med indførelsen af GDPR – EU’s opdaterede regler for håndtering af persondata – har danske virksomheder fået noget at se til. e-Boks er din garanti for sikker distribution og opbevaring af personlige data.

De nye EU-regler for håndtering af persondata – GDPR – skal implementeres i alle virksomheder. Men mange bakser stadig med at finde ud af, hvad der er op og ned i de nye regler, og hvordan de skal agere for at efterleve dem. Frank Bødker Madsen, Head of Security i e-Boks, fortæller her, hvordan e-Boks ruster din virksomhed til de nye GDPR-regler. ”Reglerne dikterer blandt andet, at personoplysninger ikke må distribueres i usikre kanaler. e-Boks’ kerneprodukt er netop sikker distribution og opbevaring af personlige data, så derfor kan vi garantere vores kunder, at de efterlever den del af kravene i persondataforordningen, hvis de bruger e-Boks som løsning,” siger han.

Mere magt over egne data

Persondataloven er vedtaget for at skabe tillid og gennemsigtighed mellem virksomheder og EU’s borgere. Loven giver personer mere magt over og indsigt i egne oplysninger – og stiller strengere krav til de virksomheder og organisationer, som indsamler og bruger personoplysninger til både kommerciel og ikke-kommerciel brug. ”Vi bærer alle et ansvar for at passe godt på hinandens personoplysninger, og derfor er det vigtigt, at virksomheder og organisationer følger de nye retningslinjer og politikker samt udarbejder processer for behandling af personoplysninger,” fortæller Frank Bødker Madsen.

Gør e-Boks til løsningen

e-Boks løsninger er tilpasset den nye persondataforordning, så de lever op til kravene til en sikker it-infrastruktur. Det betyder, at alle dokumenter, som sendes gennem e-Boks, overholder forordningen – hvad enten der er tale om ansættelseskontrakter, lønsedler, helbredsoplysninger, kontoudtog eller andet. ”Ved at bruge e-Boks som kommunikationskanal slipper virksomhederne for at skulle forholde sig til forsendelse og håndtering af oplysninger. Det kan de, fordi e-Boks tilbyder en samlet ramme, hvor alt håndteres sikkert og gennemskueligt. Samtidig er al kommunikationen mellem afsender og modtager krypteret i e-Boks. Det betyder, at en tredjepart ikke kan få adgang til den kommunikation, der foregår,” fortæller Frank Bødker Madsen.

FAKTA

  • GDPR står for General Data Protection Regulation.
  • Reglerne gælder fra 25. maj 2018
  • Alle virksomheder, der behandler EU-borgeres data, skal efterleve kravene i den nye persondataforordning.
  • Reglerne betyder blandt andet, at virksomheder skal distribuere personlige oplysninger via sikre kanaler.

Læs mere om GDPR her