13-06-2019

e-Boks har siden begyndelsen i 2001 bygget forretningen på at levere bæredygtige digitale løsninger. Derfor var det naturligt at tilslutte sig FN’s Global Compact, hvis mål er at fremme virksomheders arbejde med samfundsansvar. 

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne bygger på fire overordnede konventioner, der handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030– herunder menneskerettigheder, arbejdstagerettigheder, miljø og anti-korruption. Den 28. april 2018 tilsluttede e-Boks sig FN’s Global Compact. Dermed har e-Boks forpligtet sig til at overholde de fire temaer.

 – Vores vision er at skabe bedre digitale samfund, og i det ligger også et ønske om at blive ved med at bidrage til den bæredygtige samfundsudvikling gennem den digitale transformation, vi har oplevet i Europa de senere år. I forlængelse af det har vi taget et aktivt valg om at tilslutte os FN’s Global Compact, siger Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks.

 

De 10 principper

Global Compact handler om at tage et medansvar for, hvordan ens virksomheds aktiviteter påvirker resten af verden. I dag har 193 lande og flere end 400 danske virksomheder tilsluttet sig FN’s Global Compact – heriblandt e-Boks – som har gjort principperne til en del af deres forretningsaktiviteter.

 – Nye problematikker er opstået, og der er behov for at tænke nyt, bæredygtigt og langsigtet. Her har Global Compact været med til at sætte skub i arbejdet med at levere på det felt, siger Ulrik Falkner Thagesen og tilføjer:  

 – Vi vil gerne bygge videre på vores bidrag til den bæredygtige udvikling og de 17 verdensmål. I dag er e-Boks en vigtig infrastrukturkomponent – ikke bare i det danske samfund, men også på tværs af Europa, hvor vi samlet set har rundet mere end 16 millioner brugere, siger Ulrik Falkner Thagesen.

 Hvert år sparer e-Boks sammen med kunder og brugere samfundet for mere end 8.002 tons papir, når virksomheder og myndigheder sender dokumenter gennem e-Boks. I 2018 blev der således sendt 485 millioner dokumenter via e-Boks.

Styrken ved Global Compact er, at det er universelt og fungerer som en fælles referenceramme for virksomheder på tværs af landegrænser. Samtidig er initiativet frivilligt og fleksibelt. Det betyder, at Global Compact kan tilpasses virksomheders konkrete behov.  

  

FAKTA: e-Boks og FN's Global Compact

  • e-Boks har siden sin begyndelse i 2001 bygget sin forretning på at levere bæredygtige digitale løsninger.
  • De cirka 500 millioner dokumenter, som bliver sendt gennem e-Boks, sparer hvert år samfundet for mere end 8.002 tons papir.
  • e-Boks’ vision er at skabe bedre digitale samfund og dermed fortsat bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

 

Læs mere om e-Boks' samfundsansvar her.

 

 

e-boks-numbers.jpg
e-boks-hour-new.jpg