17-03-2017

I takt med at I som virksomhed eller myndighed kommunikerer mere digitalt med jeres brugere, får I adgang til nye muligheder for at målrette den digitale post. Men det kræver, at I har de rigtige it-værktøjer, der på en enkel måde kan analysere de data, der kan gøre jer klogere på brugernes adfærd.

Hvornår på ugen skal vi sende post ud, for at flest kunder læser den? Hvilke aldersgrupper åbner dokumenterne først? Og hvad betyder dokumentets titel for åbningsraten? Den slags spørgsmål er vigtige at få besvaret, når I som afsender skal have størst effekt af jeres digitale kommunikation.

”Digitaliseringen har gjort det nemt at kommunikere til store grupper af modtagere med et enkelt klik. Men som mange afsendere har oplevet, er det ikke ensbetydende med, at budskabet altid bliver læst, og at brugerne reagerer på henvendelsen. De bliver nemlig bombarderet med stadig flere budskaber, og det kræver målrettet kommunikation,” fortæller Jan Sindal, som er Business Development Manager hos e-Boks.

Data skal fortolkes

Med mere end 15 millioner logins om måneden opsamler e-Boks stor viden om brugernes adfærd. Flere afsendere har efterspurgt muligheden for at analysere disse data, så de kan optimere den måde, de kommunikerer på. Det ønske har ført til udviklingen af e-Boks Business Intelligence, som er et værktøj, der giver afsendere adgang til detaljerede data om brugeradfærd og interaktion.

”I de seneste år er der blevet talt rigtig meget om big data og den værdi, der ligger i at have store mængder data til rådighed. Men hvis vi ikke har nogle it-værktøjer, der på en enkel og overskuelig måde kan analysere og fortolke de indsamlede data, kan vi ikke rigtig bruge oplysningerne til noget,” fortæller Jan Sindal. Han fortsætter:

”Med e-Boks Business Intelligence kan afsenderne se antal og frekvens på logins og andre handlinger, eksempelvis brug af dokumenter, formularer og signeringer. Oplysningerne kan segmenteres på eksempelvis brugeres alder, geografiske placering, brug af app eller pc m.m., og det hele vises i en overskuelig rapport, som giver mulighed for at lave konkrete forbedringer i kommunikationen.”

Brugerne åbnede, men glemte at reagere

Jan Sindal nævner et eksempel, hvor en afsender evaluerede på udsendelsen af et digitalt brev og først konkluderede, at alt for få brugere reagerede på dokumentet i e-Boks. Afsenderen overvejede derefter at gå tilbage til fysisk post.

Men e-Boks Business Intelligence afslørede, at 92% af brugerne faktisk havde åbnet dokumentet. Antallet af brugere, der reagerede på dokumentet, var bare markant lavere i forhold til benchmark fra andre afsendere.

”Analysen gav anledning til at ændre på dokumentets navn og udsendelsestidspunkt, og deres Kommunikationsafdeling overvejer hvordan man kan tydeliggøre budskabet i brevet forklarer Jan Sindal.

I et andet tilfælde viste e-Boks Business Intelligence, at de yngre kunder i et forsikringsselskab manglede at indtaste deres telefonnummer og e-mail i e-Boks, og derfor fik de ikke notifikationer om udsendt dokumenter. På baggrund af denne indsigt kunne forsikringsselskabet starte en kampagne, der opfordrede de unge kunder til at tilføje deres kontaktdata og holde øje med deres forsikringsbreve.

**

e-Boks Business Intelligence:

  • er en ny løsning, der giver adgang til detaljerede data om brugeradfærd og interaktion på e-Boks-platformen
  • tilbyder data segmenteret på eksempelvis brugeres alder, køn, brug af app eller pc m.m. Af hensyn til fortrolighed og sikkerhed gives der ikke oplysninger om enkeltbrugeres adfærd
  • viser antal og frekvens på eksempelvis logins og andre handlinger, eksempelvis brug af dokumenter, formularer og signeringer
  • leverer rapporter og analyser i simple formater, der let integreres med eksisterende it-systemer
  • kan forbedre kommunikationen til slutbrugerne, så flere reagerer på vigtige dokumenter, herunder får læst, signeret eller betalt
  • leverer benchmark på afsenderens kommunikationsprofil i forhold til resten af branchen
  • kræver ingen særlig opsætning. Data vises i Microsoft Power BI og kan tilgås fra både web og app
  • er tilgængelig for alle afsendere fra februar 2017 som et tilvalg mod betaling.