02-05-2016

En solid vækst har sikret ny rekord i omsætning hos e-Boks A/S i 2015. Årets resultat afspejler, at der er foretaget store investeringer i både infrastruktur og udvikling af it-platformen.

e-Boks-koncernen, som består af det danske moderselskab samt datterselskaber i Norge og Sverige, omsatte i 2015 for 170,1 mio. kr., svarende til en stigning på 15% (2014: 147,8 mio. kr.). Et stigende antal håndterede dokumenter, en fortsat tilgang af afsendere og yderligere tilgang af nye brugere har alt sammen været med til at øge omsætningen. Desuden har en del af de eksisterende e-Boks brugere tilmeldt sig flere afsendere og dokumenttyper, og nye løsninger så som signeringer har vundet god udbredelse i det seneste år.

Samlet set har 2015 været det største år nogensinde for e-Boks A/S målt på leverancerne i kerneforretningen: 11 mio. brugere er ombord, 308 mio. dokumenter er blevet leveret, og 1,6 mio. digitale signeringer er gennemført.

Resultatet af primær drift (EBIT) i 2015 blev 6,6 mio. kr., hvilket er 22,3 mio. lavere end året før (2014: 28,9 mio. kr.). Årsagen til nedgangen skal især findes i øgede investeringer, da koncernen bl.a. har satset væsentligt på udvikling af kerneproduktet, opbygning af ny infrastruktur samt etablering af datterselskaber i Norge og Sverige.

Samarbejder med både myndigheder og private

Både på produkt- og kundesiden bød 2015 på et væld af nyheder. Året blev indledt med lanceringen af en fornyet og forbedret e-Boks applikation. Samtidig kom der mange nye brugere til ved overgangen til obligatorisk digital post fra det offentlige Danmark. Langt de fleste af disse er kommet godt i gang med e-Boks, og kun 0,05 procent af alle logins afføder i dag kontakt til supporten. Flere og flere brugere vælger i dag at benytte e-Boks via mobil, og derfor har en opgradering af e-Boks-appen været prioriteret højt.

I slutningen af 2015 lancerede e-Boks en opdateret app med touch ID, dvs. login via fingeraftryk. Den har flyttet endnu flere brugere over på mobilt login, og vi ser også en klar tendens til hyppigere brug blandt de brugere, som bruger login med fingeraftryk.

I årets løb har e-Boks udbygget sit samarbejde med en række af de store afsendere. Den danske stat har fornyet aftalen om næste fase af Digital Post, og vi er også blevet leverandør af sikker digital post til den norske stat. De store banker har været væsentlige medspillere i gennembruddet for digitale signeringer til erhverv, som blev øget med 85 procent i 2015

Organisationen næsten fordoblet

Udviklingen af de nye markeder i Norge og Sverige har været et væsentligt fokusområde for e-Boks A/S i 2015. Mere end 650.000 nordmænd har modtaget dokumenter via e-Boks, og i Sverige er e-boks.se blevet lanceret på både web og app. e-Boks vil fremover fortsat lægge kræfter i at lykkes med den nordiske ekspansion.

Antallet af fuldtidsansatte i koncernen steg i 2015 til 50 mod 32 i 2014. Stigningen i antallet af medarbejdere skyldes koncernens tilpasning til den fortsatte ekspansion.

 

Hent rapporten her til højre.