Med e-Boks er I med til at spare miljøet for mange tons papir hvert eneste år.

Med 308 mio. sendte dokumenter til e-Boks i 2015, er besparelsen for miljøet både anseelig og til at omregne. De sendte dokumenter svarer til 5.082 tons papir, som miljøet blev sparet for.

e-Boks brugerne sætter en ære i at være med til at skåne miljøet gennem deres brug af e-Boks. Ifølge e-Boks brugertilfredshedsmåling har miljøgevinsten en stor effekt på brugerne, idet 70 % er enige eller meget enige i, at det er vigtigt for dem, at de ved at bruge e-Boks er med til at skåne miljøet.