Den nye e-Boks-app åbner op for, at tredjepartsleverandører kan koble sig på appen og tilbyde egne services til e-Boks’ brugere.

Service providers kan allerede i dag udstille deres service i e-Boks Plus. Inden for kort tid, kan de koble sig på via et API (Application Programming Interface), som e-Boks stiller til rådighed. Et API er kort fortalt navlestrengen mellem to typer af forskellige softwaresystemer, der gør det muligt at udveksle data mellem systemerne. Derved får andre leverandører nem mulighed for at udstille deres egne services i e-Boks Plus.

 

Slutbrugeren er gatekeeperen
e-Boks arbejder ud fra en brugerorienteret tilgang til udviklingen af indholdet i Plus. Det betyder, at brugerne er med til at bestemme, hvilke services der skal integreres. Med andre ord, udvælges en specifik service på baggrund af den brugerværdi, den genererer. e-Boks har oplistet en række kriterier, som potentielle services bliver evalueret ud fra. Blandt andet skal en given service altid bidrage til at gøre hverdagen lettere for brugeren, brugeren skal kunne stole på den, og den skal være sikker.

 

Ikke kun for de store
Alle virksomheder – uanset organisationens størrelse – kan i princippet blive service provider, så længe servicen er relevant, og den lever op til kriterierne for brugerværdi og skaber synergi med e-Boks. Det er ikke et krav, at en ekstern udbyder skal have en vis størrelse for at koble sig på. Det kan lige så vel være en startup-virksomhed, der har en innovativ idé.

 

Sådan testes nye services
Når nye services skal udvælges, inddrages brugerne i evalueringen af den. I den nye app findes der en feedbackfunktion, hvor brugerne kan give deres mening til kende, så e-Boks får en indikation af, om det er en service, der giver værdi for brugerne. Ligeledes benytter e-Boks sig af pretotyping, hvor eksisterende brugere får mulighed for at tilkendegive deres interesse og give feedback til en potentiel service, inden udviklingen af en service igangsættes.


Værdi for Service Providers

 

Med e-Boks Plus får du adgang til:

 • Sikker, livslang opbevaring af vigtig data 
 • En unik position, med en platform, som er betroet blandt brugere
 • Tillidsfuld partner

Lav investering ifm. samarbejdet:

 • Nem onboarding 
 • Robust og gennemprøvet løsning

Stor brugerbase:

 • Høj konverteringsfrekvens ift. nye services
 • Verificerede brugere
 • Personlig brugeroplevelse
 • 4+ millioner e-Boks Plus brugere
e-boks-plus-1-phone22.jpg

istock-881484382.jpg

 Guidelines for potentielle partnere

 

 • Må ikke krænke e-Boks’ kerneværdier og CSR-politik
 • Troværdig
 • Innovativ partner
 • Give brugerne adgang til relevante data
 • Tilpasning til potentielle målgruppe/personas
 • Evne til at levere en service med global appel og med tjenester på tværs af grænser

Servicekriterier

 

Giver servicen værdi til brugeren?

 • Gør den brugernes liv lettere?
 • Kan brugeren spare penge eller tid/minimere servicen typiske transaktionsomkostninger?
 • Er brugeren i kontrol?

Er tjenesten nyskabende?

 • Er den unik?
 • Skaber den nysgerrighed?

Er tjenesten relevant for e-Boks?

 • Håndterer den vigtige data?
 • Har den en positiv signaleffekt​?
 • Har den internationalt potentiale?
e-boks-plus-1-phone11.jpg

Læs mere om e-Boks Plus

Er du interesseret i at vide mere om e-Boks Plus er du velkommen til at sende en mail til plus@e-boks.com 

Kommercielle vilkår er under udarbejdelse.