Verifikation

Din e-postadress

Din e-postadress har nu bekräftats

Du kommer nu att meddelas på denna e-postadressen när du får digital post.

Din e-postadress

Din e-postadress kunde inte bekräftas

Prova att ta bort din e-postadress och lägga till den igen. Du får sedan en ny bekräftelse av din e-postadress.

Din e-postadress

Din e-postadress har nu tagits bort

Du kommer inte längre att få meddelanden om ny post eller servicemeddelanden på din e-postadress.

Din e-postadress

Din e-postadress kunde inte tas bort

Din e-postadress kan redan ha tagits bort. Om du fortfarande får meddelanden till din e-postadress ska du kontakta e-Boks för att få den borttagen.