19-06-2018

CEO Ulrik Falkner Thagesen ser fram emot ett förändrat e-Boks, som ska förena avsändare, användare och tjänster i ett nytt universum, där nyckelordet är digital självbetjäning med fokus på den enskildes behov.

eboks_ulrik_5_small.jpg

Vad står överst på agendan för 2018?

Just nu pågår stora förändringar av e-Boks. Först och främst håller vi på att byta ut hela den tekniska grunden, för vilken vår lösning står på. Vi är på väg bort från mainframe-lösningen och går istället mot en ny tech stack-lösning, vilket innebär att vi måste koda om allt. Det är inte något användaren ser, men det är ett enormt arbete som vi förväntar att vara färdiga med före slutet av 2018. Sedan ändrar vi också hela det sätt, utefter vilket e-Boks är uppbyggt. I stort sett har allt som vi har gjort hittills, varit baserat på en ”brevlådelogik”. Du kan ta emot dokument, skriva under avtal, betala räkningar, ladda upp egna filer o.s.v. – och hela systemet liknar en brevlåda eller ett e-postprogram. Dokument kommer fortsatt vara ett fundament, men det står klart för oss att brevlådelogiken inte måste vara det enda som står i centrum.

Hur ska e-Boks se ut då?

Visionen är att e-Boks ska gå mot att vara en plattform för många olika former av digitala interaktioner – inte bara de som kan kopplas till ett dokument. Vi föreställer oss ett framtida e-Boks, där användaren har möjlighet att välja till ett antal andra tjänster – varav vissa erbjuds av tredjeparter. Konceptet för ett mer öppet e-Boks som vi skickar ut som beta-version under 2018, kallar vi för e-Boks Plus. Och här vill vi ge olika samarbetspartners möjlighet att ställa funktionalitet till förfogande. Den mötesplats som under många år varit central för flera verksamheter, medborgare och myndigheter i Sverige genom den digitala brevlådan, är ett starkt fundament som gynnar alla. Men vi har möjligheten att ge användarna ett självbetjäningsverktyg med många fler funktioner. Vi har hela tiden koncentrerat oss mycket på att tilltala både avsändare och användare, så de två dimensionerna kommer fortsatt att utvecklas parallellt. Men nu ska vi också fokusera mer på att skapa en tredje dimension i form av nya, värdeskapande tjänster, så att användarna får fler tjänstealternativ i e-Boks, oberoende av vem och hur många avsändare de tar emot digital post ifrån. 

Vilken är den gemensamma nämnaren för de nya tjänster som kan komma att ingå i e-Boks?

Fundamentet för vår verksamhet är säkerhet, användarvänlighet och tillgänglighet. e-Boks har anpassats till att kunna ta hand om användarens personuppgifter och lagra dokument hela livet ut, om användaren så önskar. Med det som utgångspunkt, har vi otaliga möjligheter att utveckla relevanta tjänster. Vi har redan implementerat visning av kvitton från Storebox, men vi kan också vara den plats där du lagrar ditt testamente eller kan se pensionsinformation och andra utvalda tjänster från exempelvis din bank. Vi kan också erbjuda självbetjäningsfunktioner, avläsning av ström eller inrapportering till myndigheter. Vi kan kort sagt vara mycket mer för många fler – på många fler platser i världen. Vi kan inte själva framställa kvalitet av världsklass för alla nya tjänster, så därför är det naturligt att erbjuda utvecklingsmöjligheter, både för innovativa tekniska miljöer och till de företag och myndigheter som redan använder e-Boks till kommunikation i dag. Det finns också en möjlighet att bygga funktionalitet utanför vår kärnverksamhet, som inte kräver samma nivå av säkerhet – samtidigt som vi självfallet hela tiden säkerställer att vi ger en bra användarupplevelse.

Kan användaren behålla kontrollen, när ni öppnar upp plattformen?

Vi särskiljer oss från exempelvis e-post, i det att relationen i e-Boks alltid är identifierad mellan en unik avsändare och mottagare, som är uppkopplad mot ett organisationsnummer. Därför förekommer ingen skräppost eller ”spam”. En fundamental princip för e-Boks är att användaren själv har möjlighet att välja mellan avsändare och tjänster. Så om du inte vill bli erbjuden andra tjänster än de du brukar använda, har du alltid friheten att välja bort de tjänster du inte vill använda.

 

Är plattformstänket ett resultat av att ni har sett en ny tendens?

Det kan man verkligen säga. Om vi skulle ha startat e-Boks i dag, tror jag att allt skulle vara öppet och modulbaserat. Tendensen går mot ekosystem med mer öppna datagränssnitt – så kallade API:er. Vi har gått från att vilja få in alla i stängda system, till att tänka mer moduluppbyggt – precis som du kan välja olika appar till din smartphone och kan få den funktionalitet som passar dig, så kan andra bygga in delar av e-Boks i sina system, och e-Boks kan innehålla applikationer från andra. Många företag och däribland banker, tänker redan på det här sättet. Det nya PSD2-direktivet för finansiella tjänster, är ett exempel på att öppna API:er är på frammarsch. Och de nya gränssnitten öppnar upp för massor av möjligheter eftersom de kan och kommer att arbeta tvärgående. Vi har även nyligen meddelat att e-Boks i framtiden kommer understödja den nya digitala EU-infrastrukturen ”CEF eDelivery”, som öppnar upp för att våra användare får tillgång till bättre och billigare gränsöverskridande utbyte av uppgifter.

e-Boks har etablerat sig i Norge och Sverige och har som ambition att etablera sig på fler marknader. Vad kommer plattformstänket att innebära där?

När vi har tittat på nya marknader, har vi hittills trott att vi kunnat återskapa vår danska modell, där avsändar- och mottagarsidan har utvecklat sig parallellt i jämn takt. Men vi hade nog glömt bort att det i verkligheten tog omkring sju år, innan e-Boks fick fotfäste som en central kommunikationskanal i Danmark. Under 2018 har marknaderna andra förväntningar, eftersom det finns andra möjligheter och konkurrerande lösningar. Vi är på god väg att bli multinationella, och det ligger mycket uppmärksamhet på oss. Vi tror på att vi kan göra en skillnad i många länder. Men vi har behövt ett bra svar på hur e-Boks kan vara intressant i ett nytt land från dag ett, när avsändarsidan inte ännu är uppbyggd. Nu ser vi goda möjligheter för att vi framöver lättare kan tillhandahålla tjänster och erbjudanden, som är relevanta redan från start.

Vad kan användarna förvänta sig på kort sikt?

De användare som inte önskar några förändringar och bara vill ha det som det har varit hittills, får också det. Men de som vill prova på lite av varje, kan i en första omgång bli erbjudna en beta-version av vår app med ny design och en handfull nya tjänster. Förändringarna kommer därför att vara tydliga för några, men osynliga för andra. På sikt får vi inte ”en” e-Boks, utan istället ”din” e-Boks. Nu ska vi – i tätare dialoger med användarna – också ta reda på vad de egentligen vill ha för framtida tjänster i e-Boks Plus. I stort sett får vi en mycket större uppgift, som handlar om att hjälpa olika typer av kunder med att knyta an deras tjänster till e-Boks-plattformen på ett enhetligt sätt, som skapar värde för användaren. Samtidigt ska vi hjälpa användaren att komma igång ordentligt med de nya självbetjäningstjänsterna, som löpande kan anpassas efter den enskildes behov och önskningar.