27-06-2017

En ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av det digitala brevlådeföretaget e-Boks visar att e-post är den vanligaste formen av kommunikation mellan allmänheten och företag såsom banker och försäkringsbolag. Nästan 7 av 10 anger att de kommunicerar via e-post med sina leverantörer. I maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla, är det inte längre tillåtet för företag att skicka ut känslig information via kanaler som klassas osäkra. GDPR hotar alltså den vanligaste kanalen för kundkommunikation hos många företag.

e-post-som-kommunikationskanal.jpg

 

I undersökningen anger 3 av 4 personer att de är trygga med att deras leverantör sköter all sin kommunikation digitalt. Dessutom är 3 av 4 trygga med att ingen annan kan läsa den e-post som leverantören skickar. Men enligt dataskyddsförordningen är e-post inte en tillräckligt säker kanal för att kommunicera känslig information.

– GDPR ställer helt nya krav på leverantörer som kommunicerar känslig information med sina kunder. Inte minst påverkar det företag inom bank och försäkring som ofta kräver att till exempel personnumret står på handlingen. Det betyder att bland annat lönebesked och försäkringsärenden behöver kommuniceras på andra sätt än via e-post, säger Mattias Svanberg Johansson, Sverigechef på e-Boks.

Digitala kommunikationsvägar blir allt vanligare idag och det finns flera alternativ att använda. Nu gäller det för företagen att se över vilken lösning som passar deras verksamhet bäst.

– I vår mening ligger svaret i en portallösning som är integrerad med Mina Sidor hos företagen. Där sköts all kommunikation, oavsett om den innehåller känslig information eller ej. Allt sker på samma ställe, allt är säkert och det följer GDPR till punkt och pricka, säger Mattias Svanberg Johansson, Sverigechef på e-Boks.

Fler siffror från undersökningen

  • Endast 22 procent av alla svenskar kommunicerar idag via digitala brevlådor med sin leverantör.
  • 2 av 3 användare vill både kunna läsa kommunikationen i en digital brevlåda och på Mina Sidor.
  • De som får sin post via en digital brevlåda uppger att de gör det för att det är enkelt att hålla reda på (51 procent) och för att det är miljövänligt (49 procent).

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden 27 april – 5 maj 2017 av Novus via 1 504 webbintervjuer mot ett riksrepresentativt urval på 18 – 79 år.

I undersökningen definieras att frågorna handlar om hur man kommunicerar med sina leverantörer idag. Leverantörer definieras som bank, försäkring-, telekom-, energibolag eller liknande.