Sedan 2017 har e-Boks levererat digital post från offentliga aktörer genom ett samarbetsavtal med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Det har dock visat sig inte vara ekonomiskt lönsamt för oss längre att erbjuda digital post från svenska myndigheter varför vi har beslutat att avsluta samarbetet med DIGG. 

Den 15 november underrättades e-Boks brevlådeanvändare om beslutet. All post som hittills kommit till användarnas e-Boks finns kvar men ingen ny post från svenska myndigheter kommer att skickas dit efter den 30 november 2022 

Det är viktigt att betona att e-Boks inte upphör att vara en digital brevlåda. Vi levererar fortfarande post digitalt från privata företag, så om du får post från till exempel din bank i e-Boks kommer den att fortsätta levereras som tidigare.  

Om du vill fortsätta att ta emot din myndighetspost digitalt kan du välja en annan digital brevlåda på Digg.se Myndigheten för digital förvaltning. Information om de digitala brevlådorna hittar du här. 

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta vår Användarsupport.