Särskilt om e-Boks AB cookies 

Uppdaterad den 18 maj 2018

Vad är cookies?

En cookie är en liten datafil med information, som webbplatser sparar på din dator för att hålla koll på vad som händer under ditt besök och för att kunna känna igen datorn nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används också bl.a. till att förbättra användarvänligheten och för insamling av anonymiserad statistik. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus.

Du kan läsa mer om cookies på den här webbplatsen: http://cookielagen.se/cookies/

Varför och till vilket syfte använder e-Boks AB cookies?

e-Boks AB använder cookies t.ex. till att samla in uppgifter om a) vilka sidor du besöker, b) tidpunkt för besök och c) vilka sidor du kom från. Dessutom använder e-Boks AB cookies till användarhantering och för att optimera användarupplevelsen (registrering av standardinställningar).

Användningen av cookies gör att e-Boks AB kan känna igen din dator på vår webbplats, och därefter samla information om beteendemönster (navigering) på webbplatsen samt bl.a. användning av olika funktioner. I sin helhet stärker det och förbättrar användarupplevelsen på webbplatsen.

Syftet är således att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Användningen av cookies är en förutsättning för att våra tjänster ska fungera, och du måste därför vara uppmärksam på, att du inte kan logga in på e-boks.se, om du stänger av cookies.

Alla personuppgifter som samlats in via cookies behandlas i enlighet med e-Boks ABs integritetspolicy som du finner här.

Kan jag bli varnad för cookies, innan jag besöker en webbplats?

Du kan ställa in din webbläsare till att antingen a) varna dig, b) be dig acceptera cookies, c) automatiskt godkänna cookies eller d) avvisa cookies. Du kan också begränsa din accept av cookies till servrar/webbplatser, du tidigare har besökt. Alla webbläsare innehåller funktioner som möjliggör selektiv radering av cookies. Det är inte möjligt att logga in på e-Boks AB, om du har ställt in din webbläsare till att avvisa cookies.

Vilka typer av cookies finns det?

Övergripande finns det två typer av cookies, ”HTML-cookies” och ”flash cookies”. HTML-cookies hanteras vanligtvis av webbläsaren, medan flash-cookies hanteras av ett program. En webbplats kan således innehålla både webbläsarcookies och flash-cookies. Man kan övergripande sett dela in cookies i dessa kategorier:

  1. Sessionscookies: Sessionscookies skapas av webbplatsen, och används till att känna igen dig när du tar dig runt på webbplatsen och kommer ihåg om du t.ex. är inloggad. Sessionscookies raderas automatiskt när du stänger ner din webbläsare.
  2. Sessionscookies (tredjepart): Sessionscookies (tredjepart), skapas av en tredjepartswebbplats, och används till att känna igen dig när du tar dig runt på webbplatsen och kommer ihåg om du t.ex. har loggat in. Sessionscookies som skapas av tredjepartswebbplatser, raderas automatiskt när du stänger ner din webbläsare.
  3. Beständiga cookies: Beständiga cookies skapas av webbplatsen själv. Beständiga cookies sparas på användarens enhet och löper ut på ett givet datum eller inom ett givet tidsintervall.
  4. Beständiga cookies (tredjepart): Beständiga cookies (tredjepart), skapas av en tredjepartswebbplats som webbplatsen är ansluten till. Beständiga cookies som skapas av en tredjepartswebbplats, sparas på användarens enhet och löper ut på ett givet datum eller inom ett givet tidsintervall.

Hur raderas cookies?

Om du vill ta bort cookies, kan du alltid radera dem, och du kan fortfarande navigera runt på de delar av e-boks.se, som inte kräver inloggning. Du kan inte använda de delar av e-boks.se som kräver inloggning, utan att din webbläsare accepterar cookies, men du kan självklart radera dina cookies efter varje besök.

Instruktioner för hur du raderar cookies:

Cookieöversikt på e-Boks.se

De cookies som e-Boks AB använder, finns beskrivna nedan. Listan är kategoriserad efter typ, och omfattar namn (ID), livslängd, samt en beskrivning av syftet för den påtalade cookien. 

Sessionscookies

Namn: __RequestVerificationToken_[unik]

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Denna cookie kan skydda mot tillfälliga eller avsiktligt förstörande angrepp mot e-Boks ABs webbplatser. Den validerar äktheten hos den användare som försöker få tillgång till webbplatsen.

 

Namn: AuthCookie

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: En cookie som validerar webbläsarsessionen och samtidigt sparar data om användarbeteendet på e-Boks ABs webbplats.

 

Namn: NG_TRANSLATE_LANG_KEY

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Ställer in webbplatsens primära språk.

 

Namn: onLogonForAnalytics

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Informerar om aktuell inloggningsstatus.

 

Namn: SessionId

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Används på e-boks.se för att känna igen användarbeteende på webbplatsen vid inloggning.

 

Namn: uiculture

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Definierar gränssnittet (UI) och språk, så att det matchar den valda språkinställningen.

 

Beständiga cookies

Namn: cookieOptOut

Livslängd: 365 dagar

Syfte: Informerar om användaren har accepterat eller valt att avvisa användning av cookies. Observera att denna OptOut-cookie är webbläsarspecifik. Den måste accepteras/avvisas för varje webbläsare.

 

Namn: HideUploadVideoCampaign

Livslängd: 365 dagar

Syfte: Sparar data om uppladdning av videokampanjer.

 

Namn: introCampaignExpirationDate

Livslängd: 1 timme

Syfte: Sparar utgångsdatum för introduktionskampanj.

 

Namn: LogonStatus

Livslängd: 1 timme

Syfte: Sparar inloggningsstatus.

 

Namn: participleInSurvey

Livslängd: Det antal dagar som återstår på det innevarande året.

Syfte: Sparar information om huruvida en användare har medverkat i en användarundersökning.

 

Externa cookies (tredjepartscookies)

Namn: JSESSIONID

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Sparar data för en webbläsarsession, som använder java.

 

Namn: BIGipServer

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Kontrollerar sessioner på fler än en server, med syftet att säkerställa att användaren dirigeras och kommer fram till rätt webbsida.

 

Namn: DIBSTRANSACT_COOKIEVALUE

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Används av den externa betalningsleverantören ”DIBS”, i förbindelse med betalningsprocesser och registrering av användar-ID.

 

Zendesk-cookies

Nedanstående cookies används av Zendesk-applikationer. Zendesk är plattformen för användarsupport.

 

Namn: _zendesk_cookie

Livslängd: 20 år

Syfte: Funktionalitet/Preferenser. Samlar in villkorliga data av icke-personlig karaktär, som inte i sig själva kan användas till att identifiera eller spåra specifika personer.

 

Namn: _zendesk_session

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Sparar sessionsinformation för applikationer. Denna källåtkomst tillåter server-administratören att utföra ändringar för alla filer på servern.

 

Namn: _zendesk_thirdparty_test

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Används för att avgöra om tredjepartscookies (externa) är aktiverade för en given webbläsare. Om så inte är fallet, skickas en varning.

 

Namn: _zendesk_authenticated

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Används för att identifiera om användaren har rätt behörighet.

 

Namn: _help_center_session

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Sparar information om användarbeteende i samband med en supportsession.

 

Namn: _zendesk_shared_session

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Sparar sessionsinformation i syfte att säkerställa gemensam användning över alla Zendesks applikationer.

 

Namn: _embeddable_server_session

Livslängd: Löper ut automatiskt vid avslutad webbläsarsession.

Syfte: Används för att identifiera användare av produkter och tjänster i Zendesk.

 

Piwik Pro cookies

Nedanstående cookies används av Piwik Pro applikationer. Piwik Pro är e-Boks analysverktyg.

 

Namn: pk_id.XXX

Livslängd: 1 år

Syfte: Anonymiserat användar-ID, som används till att identifiera nya eller återkommande besökare.

 

Namn: pk_ref.XXX

Livslängd: 6 månader

Syfte: Information om hänvisningskälla

 

Namn: pk_ses.XXX

Livslängd: 30 minuter

Syfte: Sammankopplar interaktioner under ett besök till ett unikt besök

 

Namn: website_id

Livslängd: Session

Syfte: Piwik Pro Analytics Property ID 

 

Namn: stg_last_interaction

Livslängd: Session

Syfte: Identifierar senaste besökarens interaktioner

 

Namn: stg_traffic_source_priority

Livslängd: Session

Syfte: Mäter trafik från en given trafikkälla

 

Namn: stg_returning_visitor

Livslängd: Session

Syfte: Identifierar återkommande besökare

 

e-Boks AB, Engelbrektsgatan 9–11, SE-114 32 Stockholm, Organisationsnummer: 25674154