22-05-2015

Med utviklingsprosjekter for nærmere 37 millioner kroner i 2014, har e-Boks investert betydelig i produktutvikling. Dette skal gi en robust digital plattform som sikrer vekst både i og utenfor Danmark. Til tross for den betydelige opprustningen, har konsernet et solid resultat for 2014.

e-Boks A/S omsatte i 2104 for MDKK 147, en økning på hele 38% sammenlignet med året før. Veksten skyldes både en økning i antall dokumenter håndtert, samt nye forretningsområder som er introdusert til flere kunder.

- 1. november 2014 gikk dansk offentlig sektor over til kun å distribuere dokumenter digitalt, og dette ga mange nye brukere av e-Boks. Samtidig har vi utviklet ny funksjonalitet som gjør at avsenderbedriftene bruker e-Boks til stadig flere oppgaver. Dette gjelder feks digital signatur, som særlig bankene har tatt i bruk. Nå kan låneavtaler og andre dokumenter sendes til kundene i e-Boks, og underskrives digitalt samme dag, sier Henrik Andersen, administrerende direktør i e-Boks A/S og styreleder i e-Boks Norge.

Ny teknologiplattform

EBIT-resultatet ble MDKK 28,9 i 2014, og selskapet er tilfreds med resultatet – særlig tatt i betraktning av at det er brukt store ressurser på utviklingen av ”nye e-Boks”. Denne løsningen ble lansert høsten 2014 i Danmark, og inneholder både nytt brukergrensesnitt og en delvis nyutviklet bakenforliggende teknologiplattform.

- Vi har satset kraftig på en videreutvikling av e-Boks løsningen. Dette er et uttrykk for at vi ønsker å ha en robust løsning som er tilstrekkelig allsidig til å kunne løse en rekke ulike behov. Dette kan for eksempel være to-veis dialog, hvor vi tar hensyn til individuelle behov både hos avsender og mottaker. Vi skal videreutvikle e-Boks i flere nye retninger. Det er derfor avgjørende at vi har en sunn drift som gir finansielle muskler til ytterligere forretningsutvikling, sier Henrik Andersen.

Vekst både i Danmark og internasjonalt – håndterte nærmere 250 millioner dokumenter

Totalt håndterte e-Boks 249 millioner digitale dokumenter i 2014. Prognosene for 2015 tyder på fortsatt sterk vekst, og målsettingen er å fortsette både den teknologiske utviklingen samt utbredelsen av e-Boks. Det er langt igjen til digitaliseringsoppgavene er fullført – selv om 2014 representerte en viktig milepæl med overgangen til obligatorisk digital postboks for alle innbyggere i Danmark.

- Alle danske bedrifter og nesten 90 prosent av alle innbyggere i Danmark mottar nå digital post fra det offentlige. Vi har nylig vunnet anbudet om å levere løsningen til offentlig sektor i Danmark for ytterligere tre år, og vi er stolte over også å være med på digitaliseringen av Norge. Vi opererer imidlertid innenfor et område som er i sterk endring, der datamengdene stiger eksplosivt og mobile enheter endrer brukeradferden fullstendig. Derfor skal vi fortsatt arbeide med å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse oss en verden i endring, avslutter Henrik Andersen.