08-12-2015

Som digital bruker av e-Boks ser vi det som naturlig at man også kan motta digital post fra det offentlige. Som en ekstra service vil vi melde alle norske e-Boks brukere på som mottaker av digital post fra det offentlige i e-Boks i løpet av januar 2016.

Dersom man allerede har valgt digital postkasse for mottak av offentlig post eller har reservert seg vil man ikke bli påmeldt offentlig post automatisk. Dersom man har reservert seg, men allikevel ønsker å motta post digitalt fra det offentlige, må man gå inn på www.norge.no og melde seg på e-Boks som den digitale postkasse for offentlig post.

Vi sørger for å gi beskjed på e-post hver gang man mottar ny post i e-Boks slik at man har full kontroll på det man mottar.

Dersom man ikke har reservert seg og heller ikke har valgt en annen postkasse for digital post fra det offentlige, vil man uten å foreta seg noe kunne lese post i e-Boks fra offentlige avsendere som for eksempel NRK, NAV, Lånekassen, kommuner, fylker og helsevesenet. Det vil fortløpende komme flere offentlige avsendere på som vil sende dokumenter digitalt.

Les våre nye brukervilkår som du finner her: Vilkår for bruk av e-Boks