Funksjonar

Oversikt over funksjonar

Med e-Boks kan du få tilgang til posten din når som helst og over alt.

Men e-Boks er meir enn berre ein digital postkasse.

Oversikt over funksjonar

Med e-Boks kan du få tilgang til posten din når som helst og over alt.

Men e-Boks er meir enn berre ein digital postkasse.

 

  

e-Boks Pluss

I e-boks Pluss får du tilgang til ei rekke ulike tenester som er utvikla for å gjera kvardagen din lettare. Du bestemmer sjølv kva tenester du vil legga til, og du har full kontroll på innhaldet.

Døme på gratis tenester du kan finna under e-boks Pluss er Digital Servicebok, Mine Bevis i samarbeid med Statens vegvesen og Vaksinasjoner

three phones showing e-Boks Pluss


Signert, forsegla, levert

 

 

Signert, forsegla, levert

e-Boks signeringsløysinga vil gjelde for alle dokument som treng ein signatur, som til dømes arbeidskontraktar, leieavtalar på eit hus eller ei leilegheit, salsavtalar, osv. Dokument er signert med bruk av BankID og blir lagra i din e-Boks.

Den digitale signaturen kan ikkje bli manipulert og er juridisk bindande.


 

Svar direkte og med det same

Det må vere like enkelt å svare på et brev som å lese det. Når du brukar e-Boks dessutan kan du legge til vedlegg og lagre ei melding som ein kladd.

 

 

Svar direkte og med det same 

  

 

Tilpass og organiser

Med din digitale postkasse har du mange ulike val for å organisere posten din.

Mapper med fleire nivå

e-Boks støttar ein mappestruktur med fleire nivå.

Dermed kan du organisere e-posten din i ein trestruktur som passar deg.

 

Opprett dine eigne reglar

Automatiser arkivering av innkomande post. Definer dine eigne arkiveringsreglar til å sortere postan din automatisk slik du ønskjer.

 

Tilpass og organiser 

 

Deling gjort enkelt

La andre få tilgang til posten din. Kontroller tilgangen til posten din ved å tydeleg opprette tilgangsrettar, og definere tidsgrenser for kor lenge tilgangen skal vare. Du kan også sende individuelle dokument til andre personar utan å gi tilgang til innboksen din.

 

Deling gjort enkelt  

 

 

 

iphone-upload-no

 

Sørg for at alt er sikkert

Legg viktige papir og dokument i e-Boks. Dette er nesten det same som å ha ein safe på internett. Du kan lagre alt frå avtalar og fødselsattestar til bilete av verdisakene dine som kan brukast som bevis ved forsikringssaker.