Verifikasjon

Din e-postadresse

Din e-postadresse er nå bekreftet

Du kan nå motta meldinger til din e-postadresse.

Din e-postadresse

Din e-post-adressen kunne ikke bekreftes

Prøv å fjerne din e-postadresse og deretter legge den til igjen. Du vil da motta en ny bekreftelse på e-postadressen din. LytLæs fonetisk.

Din e-postadresse

Din e-postadresse har blitt fjernet

Du vil ikke lenger motta meldinger til din e-postadresse.

Din e-postadresse

Din e-postadresse kan ikke fjernes

Din e-postadresse kan allerede være fjernet. Hvis du fortsatt motta varslinger kan du kontakte e-Boks.