Distribusjonen av koronavaksiner er i full gang og kommunene er god vei med å informere om den kommende massevaksineringen. Flere kommuner benytter seg av digitale postkasser for å sende ut informasjon til sine innbyggere, og dette bidrar til rask formidling av informasjon og avtaler. Digital post hjelper med å bedre åpningsgraden og med e-Boks sin app kan innbyggerne få tilgang til posten sin hvor som helst, og når som helst.

 

 Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjonNorge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper*. 

Med e-Boks kan kommunene sørge for å få sendt ut dokumenter, i stedet for å linke til dem, dette gjør det enklere for innbyggerne. Det er kommunenes oppgave å sikre at den viktige dokumentasjonen blir lest, men det er innbyggernes ansvar å bestille koronatest, bestille time til vaksinering, eller utfylle egenerklæringenskjema. Kommunen bør derfor legge til rette for at innbyggerne så enkelt som mulig kan utføre slike handlinger. Enten via egne portaler eller direkte gjennom e-Boks. 

 

Fordeler for Kommunene: 

  • Effektivisering av utsendelse, samt høy åpningsgrad. e-Boks varsler og følger opp mottakerne.
  • e-Boks følger GDPR og garanterer sikker kommunikasjon av personlig informasjon
  • Spart arbeidstid ved å tilby enkel masseutseendelse til alle tilmeldte innbyggere. 

 

Fordeler for sluttbrukere:

  • Digitale dokumenter vil nå sluttbruker raskere, og når som helst, sammenlignet med gammel fysisk post, og det er ikke like sikkert.
  • Ingen behov for store bunker med papirbasert post. Sluttbruker kan arkivere meldinger og dokumenter i et gratis, personlig arkiv med langtids-lagring i e-Boks.
  • Enkel tilgang til dokumenter på datamaskinen eller i e-Boks-appen (smarttelefon eller nettbrett).

 

Les mer om e-Boks sine funskjoner.


* www.fhi.no

Last ned e-Boks sin app nedenfor og få en enklere hverdag.

Apple iPhone Android Android