01-06-2017

2016 resulterte i vekst både i omsetning, resultat og antall ansatte. Nye EU-regler kan gi grobunn for enda flere kunder i året som kommer. I løpet av 2016 har blant annet KLP, Nordea, Helse Vest og Sykepleierforbundet tatt i bruk e-Boks som en integrert del av sine IT-løsninger.

Mens 2015-resultatene i stor grad var preget av investeringer i utvidelse av selskapets kjernevirksomhet, har 2016 gitt en solid utvikling for e-Boks AS. Omsetningen i 2016 var på DKK 174,4 millioner, en økning på fire millioner sammenlignet med 2015. Driftsresultatet (EBIT) endte på DKK 14,2 millioner – en økning på DKK 7,6 millioner sammenlignet med 2015.

– Resultatet er bedre enn forventet, så vi er svært fornøyde. Selv om vi har fortsatt å investere i en oppgradering av plattformen, har vi nå god kontroll på kostnadene knyttet til å øke kapasiteten, og en stabil vekst i både topp- og bunnlinjen, sier Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks AS.

 

e-boks-aarsrapport-2016.png

Flere digitale underskrifter

Hele 368 millioner dokumenter ble i 2016 sendt gjennom e-Boks-systemet. I tillegg så man en sterk vekst i bruken av digitale underskrifter hos både private- og bedriftskunder. Totalt ble omlag 2,3 millioner dokumenter underskrevet ved hjelp av e-Boks’ løsninger i 2016. Det økende antallet digitale signeringer vitner om en utvidelse av selskapets kjernevirksomhet.

– Da e-Boks ble etablert for 15 år siden var utgangspunktet å spare porto. Siden den gang har e-Boks blitt en etablert og velkjent aktør, synonymt med sikker digital post. I dag har vi utvidet oss ytterligere, med en bredere løsning som forbedrer kundenes kommunikasjon og effektiviserer måten de driver sin virksomhet på, og digitale underskrifter har effektivisert kundedialogen de siste årene, sier Falkner Thagesen.

Nye EU-regler kan gi økt vekst

Innføringen av EUs Personvernforordning kan også føre til større vekst i e-Boks’ kundebase. Forordningen pålegger nemlig bedriftene å kun distribuere personlig opplysninger i sikre kanaler. Møter man ikke de kravene som er satt av EU kan bedrifter ilegges betydelig bøter og sanksjoner.

– Etter at reglene innføres i mai 2018 kan en bedrift få store bøter, hvis de for eksempel sender en arbeidskontrakt til en ny medarbeider via en usikret e-post tjeneste. Våre løsninger er sikre, så selskaper kan sende lønnsslipper, ansettelseskontrakter, helseinformasjon, eller annet, uten å komme i konflikt med EUs krav. Vi håper dette fører til at ende flere velger våre løsninger, avslutter Falkner Thagesen.

Fem millioner dansker mottar hvert år post gjennom e-Boks – den digitale postkassen du har tilgang til fra en hvilken som helst datamaskin og Smartphone over hele verden. I tillegg til dette er det ytterligere syv millioner innbyggere som mottar posten digitalt i resten av Norden og andre land. I 2016 ble 368 millioner dokumenter levert via e-Boks. Blant avsenderne er KLP, Nordea, Helse Vest, og Sykepleierforbundet.

Se mye mer i vår digitale utgave av årsrapporten her, og se de spennende case e-Boks har vært involvert i.