20-03-2019

Bli med og stopp global oppvarming! Fredag 15. mars streiket studenter i over 125 land for klimaet, et initiativ tatt av miljøaktivisten Greta Thunberg. Med en digital postkasse kan du redusere både bruk av papir samt utslipp som oppstår i forbindelse med utkjøring av post. Bli klimasmart ved å få deg en gratis digital postkasse fra e-Boks, så kan du motta posten din trygt og miljøvennlig.

e-Boks har siden starten i 2001 bygget opp sin virksomhet til å levere holdbare digitale løsninger, og har i dag blitt en viktig infrastrukturkomponent med over 16 millioner brukere verden over. Hvert år spares det mer enn 8002 tonn papir når bedrifter og myndigheter sender dokumenter via e-Boks. I 2018 ble 485 millioner dokumenter sendt via e-Boks, noe som resulterte i mindre papirforbruk og redusert utslipp i forbindelse med postlevering. e-Boks sin visjon er å skape et bedre digitalt samfunn og å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom digitaliseringen man har opplevd i Europa de siste årene.

Med en digital postkasse fra e-Boks kan du enkelt motta viktig post raskt og miljøvennlig ved å redusere papirforbruket og utslippet. Skaff deg en digital postkasse fra e-Boks og vær med å stanse global oppvarming.