21-09-2015

Etter å ha fått solid fotfeste og over ti millioner brukere i Danmark, Norge og Finland står lansering i Sverige for tur for e-Boks. Etableringen i Sverige skjer i samarbeid med PostNord og Nets.

- Vi tror at Sverige vil bli vårt viktigste marked fremover. Årlig distribueres det over 1,2 mrd dokumenter i Sverige som egner seg for digitalisering. Vi har utviklet en digital infrastruktur for en rekke nordiske kunder allerede, og ser at disse henter ut betydelige gevinster gjennom effektivisering av arbeidsprosesser og håndtering av post, sier Henrik Andersen, administrerende direktør i e-Boks A/S og styreleder i e-Boks Norge.

Til tross for at Sverige har høy internettbruk og er åpne for å ta i bruk ny teknologi skjer fremdeles posthåndteringen på samme måte som for 100 år siden.

Vokser i Norden

e-Boks ble etablert for 14 år siden, og er valgt som leverandør av sikker, digital postboks for både norsk og dansk offentlig sektor – i tillegg til at en rekke private bedrifter bruker e-Boks i sin kundedialog. e-Boks finnes også i Finland i form av en white label-løsning. Totalt har selskapet over ti millioner nordiske brukere, og distribuerer over 250 millioner dokumenter årlig.

- Enkeltpersoner så vel som bedrifter og offentlige myndigheter, blir stadig mer miljøbevisste, spesielt i de nordiske landene. Det gleder oss at de 250 millioner dokumentene som ble sendt via e-Boks i fjor, ikke ble sendt med konvolutter og frimerker. Vi tror miljøaspektet er viktig for de fleste av våre brukere og avsendere, fortsetter Henrik Andersen.

Den nordiske vekststrategien er ambisiøs, og e-Boks antar at Sverige i løpet av kort tid vil bli det største markedet i Norden. Deleieren PostNord blir en viktig muskel i satsingen.

- For oss er det viktig at vi distribuerer post på den måten kunden ønsker, enten det er fysisk eller digitalt, og med e-Boks styrker vi ytterligere vår evne til å levere på mottagerens premisser, sier Andreas Falkenmark, områdesjef i PostNord.

For spørsmål eller mer informasjon, vennligst kontakt

Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director

e-post: ssw@e-boks.dk, mobil: + 45 2382 1314

Om e-Boks

e-Boks er Skandinavias ledende løsning innen digital distribusjon og oppbevaring av viktige dokumenter, og har over ni millioner direkte og indirekte brukere i Danmark, Finland, Irland, Norge og Sverige. e-Boks er tilgjengelig fra en hvilken som helst pc eller smarttelefon over hele verden. I 2014 ble 250 millioner dokumenter overført via e-Boks. Blant avsenderne er kommuner, fylker og departementer i tillegg til en rekke store private bedrifter innen bank, forsikring, strøm, tele og energi. e-Boks eies av Nets og PostNord, og ble etablert i 2001. Selskapet har kontorer i København og Oslo. Se www.e-boks.no for nærmere informasjon.