e-Boks brugervilkår - Privat

e-Boks brugervilkår - Privat

Land: Danmark

Generelt

Anvendelsesområde:

Brugervilkårene gælder e-Boks' hjemmesider, apps, sociale medier og andre digitale platforme, som e-Boks benytter. Når du accepterer vilkårene, accepterer du også e-Boks' Privatlivspolitik [https://www.e-boks.com/danmark/da/privatlivspolitik/] og Cookiepolitik [https://www.e-boks.com/danmark/da/cookies/]

Om e-Boks:

e-Boks giver dig adgang til a) breve, meddelelser mv. (herefter "Meddelelser") fra virksomheder, du har tilmeldt, og digital post fra offentlige myndigheder, b) dine personlige arkiver i e-Boks, c) at kommunikere direkte og sikkert med en tilmeldt virksomhed, d) at underskrive aftaler digitalt, e) foretage betalinger via samarbejdspartnere, og f) benytte de ydelser og funktioner som e-Boks til enhver tid måtte tilbyde evt. i kraft af e-Boks’ samarbejde med tredjeparter.

Derudover vil du i din postkasse modtage Meddelelser fra e-Boks med relevante oplysninger, servicemeddelelser eller generel information om e-Boks eller de ydelser og funktioner, som du benytter eller er tilmeldt hos e-Boks.

Ansvarsbegrænsning:

Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, er e-Boks ikke ansvarlig for indholdet af Meddelelser eller adviseringer, og heller ikke for tab ved forsinkelse, manglende levering, fejllevering, tab af data, IT-fejl, virus, skade på dit udstyr, eller force majeure lignende forhold, uanset om det alene angår e-Boks. e-Boks er ikke ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug, f.eks. hvis der er blevet givet adgang til andre til din digitale postkasse hos e-Boks, eller du har undladt at underrette e-Boks om uregelmæssigheder eller misbrug eller mistanke herom.

e-Boks er aldrig ansvarlig for tredjeparts tjenester der tilbydes via e-Boks løsningen.

Inaktivitet og dødsfald:

Ved dødsfald forbeholder e-Boks sig ret til efter 15 måneder at slette afdødes oplysninger hos e-Boks. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke har benyttet e-Boks i over 5 år.

Vilkårsændringer:

e-Boks kan ændre og opdatere vilkårene ved annoncering på www.e-boks.dk, hvor de gældende vilkår altid vil være tilgængelige. Ved væsentlige ændringer eller indskrænkninger, gives meddelelse via e-Boks med mindst en måneds varsel.

Rettigheder:

Alt materiale i e-Boks, f.eks. navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner, billeder, software mv., tilhører e-Boks og samarbejdspartnere og er beskyttet af bl.a. varemærke-, ophavsrets- og markedsføringslovgivningen.

Lovvalg og værneting:

Tvister vedr. forhold reguleret af disse vilkår skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Kontakt:

https://www.e-boks.com/danmark/da/kontakt/

Din digitale postkasse hos e-Boks

I din digitale postkasse hos e-Boks kan du modtage post fra både offentlige og private afsendere. Følgende vilkår er gældende, ved oprettelse af en sådan digital postkasse hos e-Boks.

Retsvirkning:

De Meddelelser, du modtager via e-Boks, får du ikke som almindelig post. Meddelelser modtaget i e-Boks har samme retsvirkning, som hvis de var modtaget som almindelig post, fx med hensyn til betalings-, accept- og klagefrister. Meddelelserne anses for at være kommet frem til dig, når de er tilgængelige for dig i e-Boks.

Sletning:

Sletter du Meddelelser i e-Boks, kan de ikke genoprettes eller genskabes. Du kan til enhver tid slette Meddelelser og dokumenter i din digitale postkasse hos e-Boks. e-Boks har ikke adgang til indholdet i dine Meddelelser. e-Boks forbeholder sig retten til at gøre Meddelelser i din digitale postkasse hos e-Boks utilgængelige, i tilfælde hvor e-Boks er underlagt en retlig forpligtelse, og hvor der fejlagtigt er sket en kompromittering af andres personoplysninger.

Afmelding:

Du kan, medmindre du har indgået en aftale med en afsender, som kræver at du har en digital postkasse hos e-Boks, til enhver tid afmelde modtagelse af Meddelelser fra private afsendere i e-Boks. På www.e-boks.dk kan du med 7 dages varsel afmelde dine tilmeldinger af private afsendere.

Dit ansvar:

Du skal a) løbende kontrollere, om der er nye Meddelelser i din digitale postkasse hos e-Boks, b) sikre, at e-Boks altid har din korrekte e-mailadresse og/eller dit mobilnummer, hvis du ønsker advisering om nye Meddelelser, og c) straks skifte adgangskode og underrette e-Boks, hvis du bliver opmærksom på eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af din digitale postkasse hos e-Boks.
Du er i øvrigt ansvarlig for at indhold, som du selv arkiverer i e-Boks, overholder gældende dansk lovgivning.

Digitale tjenester

e-Boks giver dig mulighed for at tilgå forskellige digitale tjenester efter dit eget valg. Indholdet afhænger af hvem der leverer og administrerer den digitale tjeneste. De digitale tjenester, som du vælger, vil enten være leveret og administreret af e-Boks eller af en tredjepart.

Indhold i digitale tjenester:

Det indhold som vises, når du tilgår en digital tjeneste, kan være bestemt af tredjepart. Når tredjepart stiller indhold til rådighed for dig igennem en digital tjeneste, har e-Boks derfor intet ansvar for tjenestens indhold.

Samtykke og verifikation:

Ved tilvalg af en digital tjeneste leveret og administreret af en tredjepart giver du dit samtykke til, at e-Boks må videregive de oplysninger om dig til tredjepart, som er nødvendige for at tredjepart kan verificere dig. Du vil altid blive oplyst om, hvilke oplysninger der videregives ved tilvalg af en tjeneste. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, ved at fravælge tjenesten. Se nedenstående om fravælgelse af en digital tjeneste.

Fravælgelse af en digital tjeneste:

Du kan frit fravælge en i e-Boks tilmeldt tjeneste. Dette gøres ved at slette den digitale tjeneste i din opsætning. Når du fravælger en digital tjeneste, betyder det ikke, at du ikke længere har en bruger eller har oplysninger hos den tredjepart som leverer og administrerer tjenesten. For at slette din bruger og/eller dine oplysninger hos tredjepart, skal du derfor rette henvendelse direkte til den pågældende tredjepart. Sletning hos tredjepart er ikke e-Boks’ ansvar.  

e-Boks Mobil

Anvendelsesområde:

Denne del af e-Boks’ brugervilkår finder anvendelse, når du benytter e-Boks Mobil via e-Boks App’en (herefter "App’en"), og forudsætter at du er bruger af e-Boks. Ikke alle funktioner fra e-Boks kan udføres i App’en. Sådanne funktioner kræver, at du logger på e-Boks i en browser. På App’en kan du blandt andet a) læse og administrere Meddelelser, b) gemme billeder fra dit kamera eller billedarkiv, c) til- og afmelde afsendere af post, d) redigere din brugerprofil med e-mail og mobilnummer, e) samt betale regninger, mv.

Brugsretten:

Du får en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at bruge App'en på enhver smartphone eller tablet (iOS, Android eller Windows) du ejer eller kontrollerer, inden for rammerne af disse vilkår og den danske ophavsretslovgivning. Du må ikke distribuere App'en eller gøre den tilgængelig over et netværk. Du må ikke udleje, lease, udlåne, sub-licensere eller sælge App’en. Du må ikke søge at udlede sourcekoden, modificere, eller skabe afledte værker (derivater) af App’en.

Enhver overtrædelse af disse anvendelsesvilkår og/eller overtrædelse af den danske ophavsretslovgivning vil automatisk ophæve din ret til at anvende App'en i henhold til disse anvendelsesvilkår. Ud over at ophæve din ret til at anvende App'en, kan enhver overtrædelse af disse anvendelsesvilkår og/eller overtrædelse af den danske ophavsretslovgivning medføre retlige skridt imod dig.

e-Boks kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre din ret til at anvende App'en i henhold til disse anvendelsesvilkår.

Misbrug:

Hvis du får mistanke om at din adgangskode eller aktiveringskode til din mobiladgang er kommet til andres kendskab, skal du snarest muligt ændre koderne. Adgangskode og aktiveringskode finder du i din digitale postkasse hos e-Boks under indstillinger.

Biometrisk autorisation:

Du kan benytte dig af biometrisk autorisation, som f.eks. touch-id eller face-id, til at logge på App’en. Det kræver, at du accepterer, at enhedens mulighed for at låse op med biometrisk autorisation bliver knyttet til din brugerprofil i App’en. Du kan kun tilknytte enhedens registrerede biometri til én brugerprofil i App’en. Andre kan misbruge App’en, hvis de har adgang til administration af biometrisk autorisation på din enhed. Du skal derfor sikre, at du alene har aktiveret din egen biometri som adgangskode. Brug kun biometrisk autorisation på enheder, som kun du har adgang til og aldrig på jailbreakede enheder. Har du overtaget enheden fra en anden, skal du først slette den gemte biometri, inden du aktiverer dit eget. Overdrager du din enhed til en anden, skal du først slette din brugerprofil i App’en.

Ophør af biometrisk autorisation:

Du kan ophøre med at bruge biometrisk autorisation til at logge på App’en, hvis du a) fjerner din brugerprofil fra listen med aktiverede brugere i App’en, b) logger på App’en og deaktiver din valgte biometriske autorisation under Indstillinger, eller c) sletter App’en fra enheden.

Mistet mobil-enhed:

Mister du din mobile enhed, skal du snarest muligt generere en ny aktiveringskode og/eller adgangskode i din digitale postkasse hos e-Boks.

Ansvarsbegrænsning:

e-Boks påtager sig intet erstatningsansvar for misligholdelse af kontrakt, manglende performance, manglende funktionalitet eller forsinkelser i App'en. e-Boks påtager sig intet erstatningsansvar for skader på din smartphone eller tablet forårsaget af App'en, tab af data, tabt avance eller andre skader forårsaget af App'en.

Spærring af mobiladgang:

e-Boks forbeholder sig ret til at spærre din mobiladgang af sikkerhedshensyn, ved mistanke om misbrug. Bliver din mobiladgang spærret, kan du altid kontakte e-Boks.

 

Version 4.2.