Din e-mailadresse

Din e-mailadresse er nu bekræftet

Du vil nu bl.a. kunne få besked på din e-mailadresse, når du modtager ny digital post.

Din e-mailadresse

Din e-mailadresse kunne ikke bekræftes

Prøv at fjerne din e-mailadresse og så tilføje den igen. Du vil herefter modtage en ny bekræftelse af din e-mailadresse.

Din e-mailadresse

Din e-mailadresse er nu fjernet

Du vil ikke længere modtage beskeder om ny post samt servicebeskeder på din e-mailadresse.

Din e-mailadresse

Din e-mailadresse kunne ikke fjernes

Din e-mailadresse kan allerede være fjernet. Hvis du stadig modtager beskeder om ny post på din e-mailadresse, skal du kontakte e-Boks for at få den fjernet.