10-10-2019

e-Boks vil fortsat arbejde for den bedste løsning til borgerne

Udsigten til en ny Digital Post-løsning vækker frustration hos både brugere og organisationer, som er bekymrede for den store omvæltning. Derfor går e-Boks nu i dialog med myndigheder og kommuner for at sikre, at danskerne også har gode digitale løsninger i fremtiden.

Om nogle år skifter Danmark leverandør af infrastruktur til offentlig Digital Post. Det er konsekvensen af, at e-Boks ikke vandt udbuddet om en ny Digital Post-løsning. Til trods for at e-Boks indleverede et tilbud af meget høj kvalitet, som var 32 mio. kroner billigere end konkurrentens, gik kontrakten til anden side.

Med valget af en ny løsning risikerer danskerne at skulle logge ind i flere forskellige postkasser. Den private post vil nemlig fortsat være at finde i e-Boks, mens den offentlige post i fremtiden som udgangspunkt lander på borger.dk og virk.dk.

 

Bekymret for borgernes oplevelse  

e-Boks er i dag et afgørende knudepunkt for kommunikationen mellem myndigheder og borgere, og i praksis er det den løsning, som brugerne kender og forbinder med offentlig Digital Post. Faktisk kommer hele 95% af adgangen til offentlig Digital Post via e-Boks på enten app eller web, mens kun 5% af brugerne vælger at logge ind via det offentliges egen portal, borger.dk. Og adm. direktør for e-Boks, Ulrik Falkner Thagesen, er ligesom mange andre bekymret for, at borgerne mister det samlede overblik.

”Udsigten til to postkasser kan resultere i forvirring og frustration hos borgerne. I værste fald betyder det, at vi står med et scenarie, hvor brugerne udebliver fra planlagte operationer og bilsyn, eller ikke får betalt deres ejendomsskat, fordi de ikke kan finde rundt i den digitale post,” lyder det fra Ulrik Falkner Thagesen.

Flere undersøgelser som e-Boks har gennemført, bekræfter også, at brugerne helst ønsker at fortsætte med at læse deres digitale post ét sted. Således svarede hele 96% af brugerne i seneste undersøgelse fra februar 2019, at de ønsker at få deres digitale post i én postkasse.

 

Går i konstruktiv dialog

Som det har været omtalt i flere medier, har Digitaliseringsstyrelsen åbnet en mulighed for visning af offentlig Digital Post gennem såkaldte visningsklienter, og e-Boks vil kunne fungere som en sådan privat visningsklient. Dermed vil borgerne stadig kunne gå på e-Boks og få adgang til både deres offentlige og private dokumenter, som de hidtil har gjort. Men i skrivende stund er hverken de funktionelle, tekniske eller økonomiske rammer fastlagt, og det haster derfor med at få defineret dette.

”Vi vil fortsat være danskernes foretrukne indgang for digital post, som vi er det i dag, og for borgernes skyld skal vi sikre, at e-Boks er en del af det digitale økosystem fremover. Derfor går vi nu i konstruktiv dialog med Digitaliseringsstyrelsen, øvrige offentlige myndigheder og kommunerne. Og så skal vi finde den bedste løsning for alle parter,” siger Ulrik Falkner Thagesen.

Han fortsætter:

Jeg tror, det er i alles interesse at sikre danskerne gode digitale løsninger, så ingen borgere kommer i klemme på grund af denne ændring. Men der er ingen tvivl om, at der ligger en stor omstillingsopgave foran os, og vi bliver nødt til at afdække risiciene. e-Boks er kåret som den mest troværdige virksomhed i Danmark, så vi kan ikke leve med brugerflader, der giver dårlige brugeroplevelser.
Ulrik Falkner Thagesen

Et samfundsmæssigt dyrere valg

Når omstillingen ved den nye Digital Post-løsning bliver særligt omfattende, skyldes det, at Digitaliseringsstyrelsen modsat tidligere udbud er gået nye veje denne gang. I stedet for at bygge videre på eksisterende løsninger hjemtager styrelsen nu den tekniske infrastruktur bag offentlig Digital Post, som i den forbindelse specificeres og bygges forfra.

Det betyder i praksis, at e-Boks’ bud ikke har kunnet omfatte en løsning med eksisterende produkter og det gennemprøvede setup i form af blandt andet eksisterende call-centre, brugerflader, apps samt opkobling af systemer i alle kommuner, regioner og myndigheder. Den fulde funktionalitet har ellers været et kernepunkt, da e-Boks vandt statens udbud i 2009 og i 2014.

”Som vi ser det, har man sat sig i en situation, hvor det samfundsmæssigt vil blive en dyrere løsning, fordi de store omkostninger til blandt andet omstilling af it-systemer, uddannelse af medarbejdere, etablering af call-centre og de oplysningskampagner, der skal få borgerne over på en ny platform, ikke er medregnet. Hvis man ikke bare kigger på det tekniske projekt, men på det samlede system med alle dele, er det svært at undgå, at den samlede regning bliver større. Og følgeomkostningerne ved at kommuner, regioner, styrelser og andre offentlige myndigheder skal skifte til ny løsning kan man i sidste ende kun hente hos de danske skatteborgere,” siger Ulrik Falkner Thagesen

Ifølge en analyse, som Digitaliseringsstyrelsen selv lavede i 2018, skønnes det, at ekstraregningen løber op imellem 103,8 og 272,9 millioner kroner.

Den succesfulde digitaliseringshistorie skal fortsætte

Det får ingen umiddelbare konsekvenser hos e-Boks, at Digitaliseringsstyrelsen har valgt en anden leverandør af Digital Post. Selvom fravalget af e-Boks ærgrer direktøren, berører det kun en mindre del af forretningen. Senest har e-Boks vundet den digitale offentlige post løsning for den irske stat og det grønlandske hjemmestyre, ligesom e-Boks også er leverandør af offentlig digital post i både Norge og Sverige. Og udsigten til flere internationale kontrakter og udbygning af nye services i den nye e-Boks Plus-platform gør, at e-Boks ser lyst på fremtiden:

Vi har mange spændende projekter med vores både danske og internationale kunder, og vi udvikler løbende nye services for at skabe en endnu mere engagerende platform. Offentlig Digital Post udgør kun 20-25% af vores forretning, og omkring 80% ligger derfor på andre aktiviteter. Så vi er her også i morgen og vil fortsætte de gode partnerskaber, vi har med vores andre kunder
Ulrik Falkner Thagesen

e-Boks-direktøren lover også, at e-Boks fortsat vil kæmpe for de mange brugere, der i flere år har kåret e-Boks som den virksomhed, danskerne har mest tillid til:

”Partnerskabet mellem e-Boks og den danske stat er en af de største offentlige digitaliseringssucceser, Danmark har fostret. Det er et offentligt-privat samarbejde, som resten af verden har kigget efter, og delegationer fra andre lande har gennem de seneste år besøgt Danmark for at lade sig inspirere af den kommunikationsmodel, som e-Boks har grundlagt og udviklet. Det skyldes blandt andet, at vi er lykkedes med at samle borgere, myndigheder og virksomheder på én platform, og at vi har investeret massive ressourcer i at få skabt en e-Boks, som alle danskere fra 15 til 100 år kan finde ud af at bruge. Den arv skal vi selvfølgelig fortsætte med at løfte.”

Læs e-Boks' årsmagasin og se hvilke initiativer og projekter, der arbejdes med for at geare e-Boks til fremtiden.