Landets 12 politikredse bruger store ressourcer på at give borgere besked om at møde i retten. Til sammen optager de såkaldte forkyndelser hvert år, hvad der svarer til 60 politibetjentes arbejde. Men fra 1. marts kommer forkyndelserne digitalt i e-Boks – og det frigiver betjente til andre politiopgaver.

Når en borger fremover skal have besked om at møde i retten, vil det i de fleste tilfælde ske digitalt i e-Boks eller Digital Post på Borger.dk. Kun i de tilfælde, hvor borgeren ikke åbner sin digitale post eller svarer på telefonopkald fra retten, vil beskeden blive forkyndt fysisk af en stævningsmand eller politibetjent.

”Vi har sammen med Domstolsstyrelsen gennem længere tid arbejdet på projektet om at gøre forkyndelserne digitale. Resultatet er blevet en ændring af retsplejeloven, som flytter forkyndelsesopgaven fra politi og anklagemyndighed til retten. Så fremover vil e-Boks altså være et lovligt medie til forkyndelser med samme retsvirkning, som hvis forkyndelsen var sket personligt,” fortæller Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks.

Når e-Boks og Digital Post har vist sig at være velegnede til forkyndelser, skyldes det dels, at der er sikkerhed for modtagerens identitet, fordi brugeren logger ind med sit NemID. Derudover kan den digitale postkasse give myndigheden besked, så snart brevet med forkyndelsen er åbnet.

Den nye praksis for forkyndelse i straffesager, som træder i kraft 1. marts 2017, letter presset fra politiet og frigiver årligt 25-30 betjente til andre opgaver i politikredsene. Det viser en analyse, som Justitsministeriet, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og kriminalforsorgen har udarbejdet

Offentlig digitalisering kan frigive ressourcer

Der gennemføres hvert år langt over en halv million forkyndelser, og manglende forkyndelse er en af de hyppigste årsager til, at straffesager må udsættes og dermed trækker ud. Udsættelserne er til stor gene for både vidner og ofre. Den digitale forkyndelse forventes at medføre flere rettidige forkyndelser, hvilket vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager.

e-Boks oplever i stigende grad, at offentlige myndigheder henvender sig med ønsker om nye digitaliseringsløsninger, som kan frigive medarbejderressourcer til vigtige kerneopgaver.

”Der ligger et stort potentiale i at forenkle administration ved hjælp af digitalisering, og det er de nye forkyndelser et godt eksempel på. Jeg forventer, at vi kommer til at se mange flere løsninger fremover, f.eks. også hos kommunerne, hvor indhentning af attester og samtykker vil kunne gøres digitalt, så sagsbehandlere kan frigive tid til andre velfærdsopgaver,” siger Ulrik Falkner Thagesen.

FAKTA

Indtil nu har både retterne, politi og anklagemyndighed stået for forkyndelsen i straffesager, men ved at samle opgaven hos retterne kan forkyndelse håndteres mere effektivt i en enkelt arbejdsgang. Retten står i forvejen for forkyndelser i civile sager.