30-06-2022

649 helt almindelige e-Boks-brugere udgør Borgerpanelet, der er med til at hjælpe e-Boks med at afprøve og justere løsninger, før de går i luften.

 

Brugerne er med til at videreudvikle e-Boks

En god brugeroplevelse er afgørende for, at en it-platform bliver succesfuld. Derfor er det oplagt at vende sig mod brugerne og høre deres holdning, inden løsningen bliver sendt på markedet.

Den fremgangsmåde tager e-Boks også i brug i udviklingsarbejdet. Faktisk i så stor stil, at der er nedsat et helt Borgerpanel med 649 e-Boks-brugere tilknyttet. Panelet hjælper e-Boks med at afprøve for eksempel prototyper og andre løsninger, inden de kommer til markedet. Dermed sikrer e-Boks, at et nyt produkt er testet og tilpasset med input fra en stor målgruppe.

– Når vi konstant trykprøver formodninger og nye ideer på vores brugere, får vi opbygget et solidt datagrundlag, der skal være med til at skabe fremtidens e-Boks. Brugernes feedback giver os en dybere forståelse af eksisterende brugerrejser, men giver os samtidigt indsigter, der er med til at skabe nye innovative services, siger Rasmus Gehrke, Product Manager hos e-Boks.


Fra formuleringer til adfærd og præferencer

Førhen foregik tests enkeltvis i fysiske fokusgrupper, men i dag er det et langt mere fleksibelt setup, hvor brugerne kan udføre de forskellige tests fra deres mobiltelefon. Det tager mellem 30 sekunder og 10 minutter at afprøve en funktion.

– Vi har en stor gruppe brugere, så vi modtager megen værdifuld feedback. Den er ærlig, og brugerne er desuden hurtige til at svare. For eksempel havde 25 procent svaret på et spørgeskema, vi havde sendt til dem, efter blot tre timer. Den hurtige feedback gør, at vi hurtigt kan justere, siger Camilla Düsterdich Hansen, Innovation Facilitator hos e-Boks.

Hun forklarer, at testene typisk er spørgeskemaer, spørgsmål til konkrete formuleringer eller små opgaver i prototyper af e-Boks’ app eller hjemmeside.

En af de ting, Borgerpanelet har testet, er specifikke formuleringer i kommunikationen vedrørende overgangen til ny offentlig Digital Post – både hvor nogle af brugerne i panelet havde set en kampagne og andre ikke havde. Derudover bruger e-Boks også en særlig version af app’en, hvor de kan se, hvordan brugerne navigerer rundt, hvis de for eksempel skal finde et bestemt dokument.

– Borgerpanelet spiller en altafgørende rolle, da vi får god indsigt i danskernes adfærd og præferencer. Vi ved alt om e-Boks, men det gør alle andre ikke nødvendigvis, så det er godt med et reality check, lyder det fra Camilla Düsterdich Hansen.


Det siger Borgerpanelet selv

– Jeg meldte mig, fordi jeg har en mening og gerne vil medvirke til at skabe bedre produkter og services.

Finn, Herlev

– Jeg mener, at hvis man på nogen måde selv vil have indflydelse, må man være aktiv, når muligheden er til stede.

Lotte, Pandrup

– Jeg har været meget glad for e-Boks og de muligheder, der er for organisering af mine dokumenter. Jeg ville meget gerne følge med i den videre udvikling af e-Boks og tilmeldte mig derfor til panelet for at få stillet min nysgerrighed.

Hans, Kgs. Lyngby

– Jeg meldte mig til Borgerpanelet for at give min mening til kende, da jeg synes godt om at deltage i relevante spørgeskemaundersøgelser. Forhåbentlig kan mine meninger gavne mig og andre.

Jytte, Christiansfeld

Fakta om Borgerpanelet

Det er frivilligt at deltage i Borgerpanelet og de enkelte tests. Brugerne deltager i lodtrækningen om gavekort, hver gang de giver feedback.

Brugerne i Borgerpanelet er rekrutteret gennem e-Boks-app’en, og de fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem regionerne, og der er cirka lige mange mænd og kvinder. Alderen er dog lidt højere end landsgennemsnittet.