09-05-2019

Det er 18 år siden, at Danmark med e-Boks indledte digitaliseringen af privat og offentlig kommunikation, men mange andre lande søsætter først tilsvarende løsninger nu. I Irland trækker man på de gode danske erfaringer og har nu valgt e-Boks A/S til at stå for offentlig digital post.

 

Irland er lige nu i gang med at implementere en ambitiøs strategi for offentlig digitalisering, og indførelsen af digital post er en væsentlig brik i strategien. Efter en offentlig udbudsrunde har det irske Department of Public Expenditure and Reform i samarbejde med Office of the Government Chief Information Officer (OGCIO) nu offentliggjort, at danske e-Boks A/S er valgt som den leverandør, der fremover skal stå for digital post mellem offentlige myndigheder og private borgere.

I alt havde 5 leverandører budt ind på opgaven, og her blev tilbuddet fra e-Boks vurderet som det stærkeste:

– Fra OGCIO er vi glade for at kunne offentliggøre, at e-Boks bliver leverandør af den kommende løsning til digital post i Irland. e-Boks løsning matcher den irske regerings ønsker rigtig godt – den er både teknisk stærk og bygger på værdifuld erfaring fra samarbejde med andre lande om tilsvarende opgaver. Irlands regering ser det som et spændende projekt, der giver mulighed for at levere en mere integreret digital service til borgerne. Vi ser frem til den digitale rejse, vi skal ud på – og glæder os til samarbejdet med e-Boks i de kommende år, siger Owen Harrison fra OGCIO.

En lang række services

Aftalen om levering af offentlig digital post træder i kraft i løbet af maj 2019. De irske myndigheder er bevidste om, at succesen for den digitale postløsning står og falder med antallet af services, der kommer til at blive leveret i den. Ambitionen er derfor at få mest mulig kommunikation ud via digital post fremover, så borgerne på første hånd oplever fordelene ved en mere effektiv og sikker kommunikation med regeringen. OCGIO har indledt et samarbejde med regeringens forskellige departementer om at få indhold leveret digitalt, og der vil løbende blive bygget på med nye dokumenttyper og services, som vi kender det fra Danmark.

Der er omkring 4,9 millioner borgere i Irland, og fra starten vil man kunne onboarde de over 300.000 personer, der p.t. har et irsk eID – Irlands pendant til det danske NemID.

Udsigten til samarbejdet glæder e-Boks´ administrerende direktør Ulrik Falkner Thagesen, som forventer en hurtig vækst i antallet af digitale dokumenter:

– Fra e-Boks side ser vi meget frem til at hjælpe de irske myndigheder med at løse den vigtige digitaliseringsopgave. Potentialet i Irland er reelt lige så stort, som da e-Boks tog fat på digitaliseringen i Danmark for 18 år siden, også selvom der endnu ikke er planer om at gøre den digitale post obligatorisk, fortæller Ulrik Falkner Thagesen.

På forkant med nye standarder

Den irske løsning er baseret på mange års dansk erfaring, men irerne får adgang til en ny infrastruktur, som er en videreudviklet udgave af den e-Boks, der er i drift i Danmark. Irernes løsning bliver nemlig baseret på åbne, fælleseuropæiske standarder som eksempelvis eDelivery og eIDAS, der gør det nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder at udveksle data på tværs af landegrænser.

De irske myndigheders vægtning af fri databevægelighed har også medvirket til, at der kan tænkes anderledes, og infrastrukturen bygges derfor som en såkaldt hybrid-cloud-løsning, hvor man baserer sig delvis på en infrastruktur i skyen, men dog stadig opbevarer data på stedet i Irland.

- Lige nu sker der rigtig meget på standardiseringsområdet, og flere lande går fra lukkede, nationale systemer til åbne, internationale standardløsninger. I Europa bevæger alle markeder sig hen mod eDelivery og eIDAS, og regioner uden for EU begynder også at henvise til dem. Derfor er det også en del af vores internationaliseringsstrategi, at vi vil bygge fremtidens e-Boks-løsning på disse standarder – som vi ser at flere og flere i og uden for Europa etablerer sig omkring, og som vil påvirke de nationale udviklede løsninger, pointerer Ulrik Falkner Thagesen.

Også lande som Australien, Tyskland, Frankrig, Cypern og De Forenede Arabiske Emirater har inden for det seneste år haft kontakt til e-Boks for at høre mere om de danske erfaringer med privat og offentlig digital post. Ud over Danmark og Irland har e-Boks i forvejen opgaven med at levere offentlig og privat digital post i Norge og Sverige.