24-06-2021
I en ny imageanalyse, som IFO - Instituttet for Opinionsanalyse har gennemført blandt it-professionelle i danske organisationer, kommer e-Boks ud som højdespringer. e-Boks scorer højt på blandt andet nytteværdi, troværdighed, leveringsevne og ansvarlighed. Vi har spurgt CEO Ulrik Falkner Thagesen om, hvad imageanalysen betyder for e-Boks.

 


Hvad kan du og e-Boks bruge en imageanalyse blandt it-virksomheder til?
– I denne imageanalyse bliver vi sammenlignet med de helt store danske og internationale virksomheder. Undersøgelsen giver os et øjebliksbillede, som viser de gode ting, vi lykkes med – men vi kan også bruge den til at lære hvilke ting, vi skal forbedre.

Undersøgelsen er lavet blandt it-professionelle. Hvilken betydning har det for dig?
– Vi har gennem flere år ligget helt i toppen i målinger, hvor almindelige forbrugere kårer de mest troværdige brands i Danmark. Og det er fantastisk at have den tillid i befolkningen. Men i denne undersøgelse er det interessante, at det er et peer-review, hvor de IT-professionelle bliver spurgt. Det er enormt vigtigt for os, hvad også fagfolkene mener, for det er dem, der rent faktisk forstår og bruger vores løsninger professionelt.

Hvordan vurderer du overordnet set e-Boks’ resultat i år?
– Jeg er rigtig glad for, at analysen viser en meget bred fremgang. Når man går frem i så mange kategorier, er det ikke bare et tilfældigt øjebliksbillede. Det er et billede af en fremdrift og forbedring på mange punkter, som vi også mærker selv.
Vi er omkring 100 medarbejdere i e-Boks, men vi placerer os bedre end mange store virksomheder med flere tusinde ansatte. Derudover ligger vi flere steder helt i top som en af de få danske virksomheder. Det er jeg sindssygt stolt af.

På kendskab holder e-Boks sin placering som nummer fem foran store brands som Facebook, Google, IBM, Dell og Netcompany. Hvad betyder det for jer, at I er så kendt et brand?
– Det høje kendskab cementerer, at vi er i en fantastisk situation, hvor vi praktisk talt er kendt af alle danskere. Kendskabet betyder, at vi i Danmark aldrig behøver at fortælle, hvem vi er. Og det er rigtig væsentligt, når det handler om at kunne tiltrække dygtige medarbejdere, som kan blive ved med at udvikle vores virksomhed.

Vi skiller os ud ved at være en virksomhed i SMV-størrelsen, som leverer kritisk it-infrastruktur. Mange andre leverandører til det offentlige Danmark er kæmpe koncerner, som har meget forskelligt på hylderne, mens vores forretning er helt skræddersyet til det formål, vi arbejder med. Og resultatet her viser, at der er en værdi i at være rigtig god til én ting og have et klart fokus.

Set i forhold til sidste år ligger e-Boks som højdespringer i mange kategorier. Hvad er det i jeres forretning og strategi, der gør, at e-Boks rykker sig så meget, tror du?
– Jeg oplever, at coronatiden har haft en betydning for den måde, omverdenen opfatter e-Boks på. Vi har været en central del af sundhedsmyndighedernes kommunikation, og dermed har e-Boks været et samfundsmæssigt omdrejningspunkt under pandemien. Vi er et velkendt univers, som bare fungerer – og det tæller i en tid, hvor vi også har set, at ikke alle borgerrettede systemer leverer varen.

Når det er sagt, kommer resultaterne selvfølgelig ikke, uden at vi har gjort noget. Jeg er stolt af, at vi har en flok medarbejdere, som også har kunnet fungere på afstand, og som har kæmpet for at holde det hele godt kørende i en svær periode, samtidig med at vi har skulle køre videre med store udviklingsprojekter med fornyelse af vores tech stack og lancering af nye services. Nu begynder de transformationer, vi har lavet i de seneste år at give resultater. Vi er stadig i en bevægelse, men jeg tror, vi er godt på vej ud af maskinrummet.

e-Boks får særligt flotte placeringer på at være veldrevet og økonomisk sund, på troværdighed, på ansvarlighed, på leveringsevne og på nytteværdi. Hvad fortæller det dig? 
– Jeg synes, at det meget fint viser, hvad vi står for og står inde for. Det er jo ikke nok at være et kendt brand, hvis man ikke leverer varen. Men det bliver anerkendt, at vi leverer produkter og ydelser af høj kvalitet, og vores kunder forstår værdien af produktet. I nytteværdi-kategorien ligger vi som den bedst placerede danske virksomhed. Og det hele hviler på et fundament om at være en god og ansvarlig virksomhed.

Hvor vil I gerne forbedre jer eller blive mere anerkendte, hvis I kigger fremad?
– Vi vil gerne arbejde med at fortælle mere om de innovative ting, vi også laver – vores nye produkter, plus-services i vores app, det mere åbne udviklingsmiljø og de partnerskaber, vi etablerer med andre. Det kan være en udfordring, når vi herhjemme er så kendte for vores klassiske ydelser omkring sikker digital post. Internationalt er vi godt på vej til at skabe en position, hvor vores kommunikations platform og digitale post-komponent ikke er et lukket system, men bruges som en ubrandet byggeklods, der lægger sig op ad virksomheders egen infrastruktur og håndterer en nem, effektiv og sikker kommunikation. Vores nyeste platform kan endda deployes fra København til alle hjørner af verden – både i cloud, hybrid cloud og on prem. Det er der ikke så mange danske virksomheder, der ved endnu.

I alt er jeg super stolt af anerkendelsen, der ligger i undersøgelsen, men selv om udviklingen bliver positivt bemærket, vil vi gerne blive endnu bedre. Nogle medier og konkurrenter har en opfattelse af, at vi har mistet det vigtigste i e-Boks’ forretning, fordi vi ikke skal levere infrastrukturen til næste generation af offentlig Digital Post. Men det er slet ikke rigtigt, og det bekræfter undersøgelsen også. Vi har stadig fuld fart på forretningen, både herhjemme, hvor vi bl.a. er ved at udvikle den nye visningsklient til offentlig Digital Post og ud over Danmarks grænser er vi i gang med en række nye spændende projekter.

Se resultaterne fra imageundersøgelsen.

FAKTA OM IMAGE-UNDERSØGELSEN FRA IFO - Instituttet for Opinionsanalyse:

 • Undersøgelsen er gennemført blandt it-professionelle/ansvarlige i danske virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i perioden 20. februar - 18. marts, 2021, og omhandler hvilket image 50 udvalgte it-virksomheder har på en række parametre.
 • I alt 1.381 respondenter har deltaget.
 • Respondenterne er bl.a. blevet spurgt om kendskabet til en række IT-virksomheder, hvor stor betydning, de tillægger forskellige parametre og deres score for virksomhederne på de forskellige parametre.
 • Hovedresultaterne bliver offentliggjort i ComputerWorlds magasin ‘Image 2021.’
 • e-Boks lægger sig i top 10 på en række parametre, herunder:
  • En veldrevet og økonomisk sund virksomhed: nr. 7
  • En troværdig virksomhed, som jeg har sympati for: nr. 8
  • Ansvarlighed - overfor miljø, samfund, medarbejdere: nr. 5
  • Leveringsevne - leveringstid og leveringssikkerhed (overholdelse af aftaler/leveringstid: nr. 9
  • Nytteværdi af ydelser/løsninger/produkter for din virksomhed/organisation: nr. 4
 • I den samlede image-score hopper e-Boks fra nr. 38 i 2020 til nr. 12 i 2021. Dermed er e-Boks den virksomhed, der har skabt den største imageforbedring fra 2020 til 2021.

Se også https://www.ifo-analyser.dk/