13-03-2018
Med integrationen af den nye EU-standard CEF eDelivery giver e-Boks knap 15 mio. brugere - virksomheder, myndigheder og borgere - adgang til billig og sikker dokumentudveksling på tværs af landegrænser.

EU’s Digitale Indre Marked skal i de kommende år gøre det nemmere at arbejde på tværs af grænser for både virksomheder og offentlige myndigheder. Frem til 2020 investerer EU 970 mio. euro i en række digitaliseringsprojekter – herunder den nye, digitale infrastruktur CEF eDelivery, som vil forbinde de europæiske lande på en ny måde gennem faste, åbne standarder for blandt andet dokumentudveksling, sundhedsdata, elektronisk fakturering og offentlige udbud.

”EU ophøjer reelt digital infrastruktur til at være lige så vigtig som veje, energiforsyning og telefoni. Det sker ud fra en anerkendelse af, at både myndigheder og virksomheder i stigende grad opererer internationalt – og derfor har brug for fælles standarder for dataudveksling,” forklarer Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks.

Baseret på open source
e-Boks har i forbindelse med det forestående udbud om næste generation af Digital Post i Danmark besluttet at integrere CEF eDelivery i e-Boks-platformen.

”Understøttelse af CEF eDelivery er en option i udbuddet om næste generation Digital Post, men vi vil gerne fremtidssikre alle vores brugere ved at integrere standarden og åbne op for en masse nye dokumenttyper, som brugeren kan tilvælge. CEF er baseret på open source-komponenter, som er offentligt tilgængelige. Så vi kan gøre udveksling af data på tværs af grænser bedre og billigere for nye kunder og deres dokumenter,” forklarer Ulrik Falkner Thagesen.

Et attraktivt alternativ
I dag er leverandører til det offentlige frit stillet i forhold til at definere de protokoller, der skal anvendes ved udveksling af data. Det betyder eksempelvis, at en udbyder af it-systemer til sundhedssektoren kan fastsætte sin egen pris på at sende en recept mellem lægen og apoteket. Det samme kan leverandører af indkøbssystemer eller løsninger til elektronisk fakturering. Prisen på en transaktion kan ligge på op mod 5 kroner – i mange tilfælde meget mere, når man indregner abonnementer – og da offentlige myndigheder hvert år foretager millioner af denne type transaktioner, vurderer e-Boks, at de åbne EU-standarder vil blive et attraktivt alternativ for mange myndigheder og kunder.
”Med CEF eDelivery må IT-leverandørerne stadig opkræve et beløb for opkoblingen til systemet, men reelt er der udsigt til, at markedsprisen på at udveksle data mellem leverandører og på tværs af lande kan gå hen og falde til en tiendedel af, hvad den er i dag. Det kommer til at få stor betydning for de organisationer, der opererer på tværs af grænser,” fortæller Ulrik Falkner Thagesen.

EU: Vigtig opbakning
En række serviceudbydere forventes i de kommende år at omstille sig til CEF-standarderne. Men hvor en gennemsnitlig udbyder har 1.000-1.500 brugere, kobler e-Boks med ét hug sine knap 15 mio. brugere på EU-infrastrukturen. Og opbakning fra aktører i den størrelse får en væsentlig betydning for CEF’s udbredelse, pointerer Joao Rodrigues Frade, som er Head of Sector, Digital Building Blocks for Trans European Systems hos Europa-Kommissionen: ”At en stor udbyder som e-Boks vælger at tilslutte sig CEF eDelivery, viser, hvor hurtigt tingene kan drives frem, når organisationer samles om markedsdrevne standarder, som gavner brugernes muligheder for at udveksle data. I Kommissionen ser vi frem til at følge arbejdet, og vi er klar til at hjælpe både virksomheder og offentlige myndigheder med teknisk support, finansiering og dedikeret onboarding,” fortæller han.


FAKTA om e-Boks integration af CEF:

  • I dag er det overvejende nationale løsninger, der dominerer de digitale services i de europæiske lande.
  • EU har vurderet, at manglen på fælles-europæiske standarder udgør en barriere for handel og myndighedssamarbejde på tværs af grænser. Derfor har Europa-Kommissionen besluttet at lancere en række nye digitale byggeklodser og udvekslingsstandarder under overskriften Connecting Europe Facility (CEF).
  • EU støtter samtidig op omkring standarderne ved at indføre lovgivning om brugen af dem, og sikrer sig ligeledes, at standarderne i CEF eDelivery efterlever kravene fra eIDAS, som er EU’s direktiv for digital identifikation.
  • CEF indeholder en række faste byggesten, som bl.a. kan bruges til brugeridentifikation (CEF eID), oversættelse (CEF eTranslation), fakturering (CEF eInvoice), digitale underskrifter (CEF eSignature) og sikker dokumentudveksling (CEF eDelivery).
  • Hver CEF-komponent består af en pakke af åbne, dokumenterede tekniske specifikationer, tjenester eller software, der kan genbruges i forskellige anvendelsesområder.
  • Fremtidige offentlige it-systemer forventes i langt højere grad at understøtte og genbruge de digitale byggesten fra CEF.
  • e-Boks integrerer standarden CEF eDelivery fra slutningen af 2018. Det betyder, at i løbet af 2019 vil dokumenter sendt gennem e-Boks kunne udveksles med alle andre systemer, der knytter sig op på CEF eDelivery, og kan sendes på tværs af EU-landegrænserne uden yderligere transaktionsomkostninger.
  • Med integrationen kobler e-Boks knap 15 mio. borgere, myndigheder og virksomheder på CEF eDelivery. 
Læs mere her.