18-05-2017

Årsregnskabet for 2016 viser vækst i både omsætning, resultat og antal medarbejdere. Nye EU-regler kan danne grobund for yderligere kundetilgang i 2017.

Efter et 2015, hvor resultatet blev præget af store investeringer i udvidelse af kerneforretningen, har 2016 budt på en solid udvikling for e-Boks A/S. Det viser årsregnskabet for det seneste år, som netop er godkendt på selskabets generalforsamling.

Omsætningen i 2016 blev på 174,4 mio. kr., hvilket er ca. 4 mio. kr. over niveauet fra 2015. Resultat af primær drift (EBIT) blev 14,2 mio. kr., hvilket er 7,6 mio. højere end året før (6,6 mio. kr.).

”Det er et resultat, som er bedre end forventet, og vi betragter det som tilfredsstillende. Selvom vi fortsat har investeret i at opgradere vores platform, har vi godt styr på kapacitetsomkostningerne, og vi har stabil vækst på både top- og bundlinje,” fortæller Ulrik Falkner Thagesen, der tiltrådte som CEO i e-Boks A/S i starten af 2017. 

e-boks-aarsrapport-2016.png

Fremgang i digitale underskrifter

368 mio. gange i 2016 passerede et dokument gennem e-Boks systemer. Men lige så væsentligt er det, at der har været en væsentlig fremgang i brugen af digitale underskrifter hos både private og erhvervskunder. I alt blev omkring 2,3 mio. dokumenter underskrevet via e-Boks i løbet af året, og det stigende antal digitale signeringer vidner om en udvidelse af virksomhedens kerneforretning.

”Det oprindelige udgangspunkt for e-Boks for 15 år siden var at spare porto, og e-Boks er siden blevet en etableret og velkendt aktør, som er synonym med sikker digital post. Men i dag har vi faktisk en meget bredere løsning, som kan hjælpe vores kunder med at forbedre deres kommunikation og effektivisere deres forretning, f.eks. via digitale underskrifter. I løbet af 2017 udbygges funktionaliteten i vores platform yderligere, bl.a. med en ny betalingsløsning,” forklarer Ulrik Falkner Thagesen.

Ny persondataforordning kan styrke vækst

På agendaen for 2017 står desuden yderligere investeringer i Norge og Sverige, hvor e-Boks udbredelse endnu ikke er så langt fremme som i Danmark. I Norge er der stor interesse for at integrere e-Boks løsninger på eksempelvis bankernes platforme. Og så kan det give yderligere skub i væksten, at virksomheder over hele Europa skal tilpasse deres kommunikation ud fra EU’s nye persondataforordning, som er ved at blive indfaset. Forordningen pålægger nemlig virksomheder at distribuere personlige data i sikre kanaler – ellers kan der vanke alvorlige sanktioner.

”Efter maj 2018 kan det udløse en markant større økonomisk sanktion, hvis en virksomhed for eksempel sender en ansættelseskontrakt til en kommende medarbejder via en ikke-sikret e-mailtjeneste. Vores løsning er sikret, så virksomheder kan sende lønsedler, helbredsoplysninger, ansættelseskontrakter, kontoudtog eller andet uden at komme i konflikt med EU’s krav, og det kan få en afgørende betydning for, at flere kunder vælger e-Boks til”, slutter Ulrik Falkner Thagesen.

Se meget mere her i vores digitale årsrapport.

Læs desuden dette interview i Berlingske Business og hør om de visioner vores CEO Ulrik Falkner Thagesen har for fremtidens e-Boks.