30-03-2016

Tendensen i de senere år viser tydeligt, at brugen af digitale løsninger bevæger sig mod mobile enheder på bekostning af traditionelle pc'er. Den udvikling gør sig også gældende hos e-Boks, hvor app'en nu er den mest populære måde at tilgå e-Boks på. Derfor styrkes udviklingen af det mobile yderligere i 2016.

satsning-mobil-kommunikation.jpg

 

Fremtiden er mobil. Og mobilen er ikke kun et kommunikationsmiddel, men også et værktøj, som brugerne anvender til at skabe en mere produktiv og smidig hverdag. Siden lanceringen i 2011 er e-Boks appen steget kraftigt i popularitet, og i april 2015 overhalede antallet af logins via appen de traditionelle logins via pc.

”Når vi kigger på tendenserne og taler med vores kunder, går interessen entydigt mod det mobile. Vi skal geare os til at understøtte en virkelighed, hvor brugerne sjældent benytter pc, men styrer alle deres aktiviteter fra smartphone eller tablet. Og vores afsendere skal kunne kommunikere med brugerne, uanset hvor de befinder sig,” siger Director of Business Development Thomas Fjeldberg fra e-Boks.

Skriv under fra mobilen

En videre udbygning af det mobile står derfor også højt på listen i e-Boks fremtidige produktudvikling.

"Overordnet set betyder det jo, at vi ikke længere skal betragte e-Boks-app'en som et praktisk supplement til vores pc-løsning. Vi vil lægge flere og flere services ind i vores app, så brugeren eksempelvis også kan underskrive dokumenter eller foretage betalinger dér uden at have adgang til pc. Det er funktioner, som vi regner med at introducere inden årets udgang," forklarer Thomas Fjeldberg.

Fingeraftryk giver hyppig brug

Den seneste store opdatering af appen, som kom ud i december 2015, giver bl.a. mulighed for Touch ID-login på de nyeste iPhones. Det har gjort det endnu lettere at logge på e-Boks. Resultatet er bl.a., at mobilbrugerne benytter e-Boks meget hyppigere end øvrige brugere.

Thomas Fjeldberg har godt nyt til Android-brugerne, som endnu venter på muligheden for login med fingeraftryk:
"Der findes p.t. ingen fælles standard for fingeraftrykslæsning til Android, men Google forventes at være klar med en løsning i løbet af 2016. Derefter vil vi også udvikle fingeraftryks-login til Android-brugere," fortæller han.