07-12-2016

Nu er de tre finalister til Danskernes Idrætspris fundet. Finalisterne kommer fra Østjylland, Fyn og Hovedstaden. Den endelige vinder, der bliver offentliggjort 7. januar 2017 ved DR’s sportsshow SPORT 2016, modtager 100.000 kr. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4. 

DIF’s bestyrelse udvalgte tirsdag 6. december 2016 de tre finalister, der fortsat er med i dysten om at vinde Danskernes Idrætspris og de 100.000 kr., der følger med. Valget faldt på BørneBasketFonden, der er indstillet på Fyn, Åben Idræt i Hammel Idrætscenter, der er indstillet i Østjylland og FC Prostata fra Hovedstaden.

Der var i alt otte initiativer fra hele landet at vælge imellem for bestyrelsen. De otte initiativer var fundet ved en afstemning i de regionale P4-distrikter, hvor 9.575 danskerne deltog. I alt var der indstillet 234 idrætsinitiativer.
DIF har udvalgt de tre finalister på baggrund af en række faglige kriterier. Initiativerne skal i særlig grad gavne den lokale foreningsidræt og styrke fællesskabet og glæden ved at være aktiv i en idrætsforening. Derudover skal initiativerne kunne stå som inspiration for andre.


Om de tre finalister siger DIF's formand, Niels Nygaard:
BørneBasketFonden er et imponerende initiativ. Ideen, med at bringe foreningslivet derud hvor børnene er, er spændende, og det omfattende samarbejde med skoler og lokalområder er rigtig stærkt, og et eksempel som andre kan lære af.

Det er imponerende så mange børn, der deltager i Åben Idræt i Hammel, når man tænker på byens størrelse. Dertil kommer, at det samarbejde, der er mellem idrætscentret, 10. klassecenteret og de lokale foreningsliv, er forbilledligt, og det kan stå som inspiration for andre lokalsamfund.

FC Prostata er et særdeles interessant initiativ fordi, der her er tale om et banebrydende samarbejde mellem forskningsinstitutioner, forenings-idrætten, hospitaler og patientforeninger. Initiativet har fokus på idrættens sundhedsskabende værdi og har haft succes med at fastholde mænd i foreningsidrætten. På den måde kan FC Prostata stå som en bæredygtig model for udbredelsen af foreningsbaseret tilbud om fysisk aktivitet i kræftrehabilitering.” slutter Niels Nygaard.

 

Den endelige vinder af Danskernes Idrætspris bliver udvalgt af DIF’s bestyrelse og offentliggjort 7. januar 2017 til DR’s sportsshow SPORT 2016, hvor prisen vil blive overrakt af e-Boks, DIF og DR P4.

Om de tre finalister:

FC Prostata – indstillet i Hovedstaden
FC Prostata (www.fcprostata.dk) er et landsdækkende initiativ, som handler om at udvikle, afprøve og implementere klubbaseret fodbold til mænd med prostatakræft. Kun få mænd med prostatakræft følger nemlig de gældende motionsanbefalinger, og forbavsende få deltager i eksisterende tilbud om rehabilitering. I samarbejde med Dansk Boldspil-Union er der på et år oprettet fire særlige fodboldhold for mænd med prostatakræft (Østerbro IF, Fremad Valby, Lyseng IF og Esbjerg Forenede Boldklubber) og en 5. klub er på vej på Fyn (Odense KFUM). Holdene træner to gange ugentligt, og træningen varetages af særligt uddannede trænere. Projektet er det første af sin art herhjemme og realiseres i partnerskab mellem forskningsinstitutioner, foreningsidrætten, hospitaler og patientforeninger.

Åben Idræt (i Hammel Idrætscenter) – indstillet i Østjylland
600 børn deltager i Åben Idræt Hammel, som er en by med ca. 7.000 indbyggere. Børnene kan deltage i mange forskellige idrætsgrene i fire sammenhængende sportshaller plus svømmehal. Blandt mulighederne er fodbold, futsal, håndbold, svømning, badminton, bordtennis, gymnastisk og airtrack, zumba, hockey, karate, brydning, yoga, spinning, cykling, golf, tennis, høvdingebold, curling på gulvtæppe, kinball, bob og brætspil. Eventen planlægges af Hammel Idrætscenter og frivillige hjælpere fra de lokale idrætsforeninger og 10. klassecenter sørger for den praktiske udførelse.

BørneBasketFond - indstillet på Fyn
Initiativet binder indsatserne sammen fra en lang række organisationer - DIF, DBBF, DGI og Game - og leverer en masse basketball til børnene i skoler, på SFO´er, samt ikke mindst i eksisterende og i nye basketballklubber - rundt om i hele landet. Initiativets primære fokus er at få bevæget de børn der ellers ikke ville være aktive - både i og efter skoletiden. Ud fra tesen "der er for få børn der spiller basketball, fordi der er for få foreninger der udbyder basketball til børn", er der startet ti nye basketballklubber op i hele landet - bl.a. i Odense og på Thurø (i samarbejde med Svendborg Basketball Club) som er i indstillerens område.
BørneBasketFonden leverer basketballundervisning i skolernes idrætstimer og har i 2016 indgået aftaler med ca. 305 folkeskoleskoleklasser. Derudover en lang række SFO´er og en bemandet legeplads i et udsat boligområde.

 

Læs mere på www.danskernesidrætspris.dk