Søgeresultat '{{searchText}}'

{{insts.length}} vejledninger der indeholder '{{searchText}}'

Søgningen gav ingen resultater i vejledninger

{{helps.length}} spørgsmål og svar der indeholder '{{searchText}}'

Søgningen gav ingen resultater i spørgsmål og svar

Hvordan bliver jeg afmeldt e-Boks?


Hvis du ikke længere ønsker at modtage post i e-Boks, kan du afmelde dig e-Boks. Der er dog visse begrænsninger i forbindelse med en eventuel afmelding.

Afmeldelse af e-Boks

Afmeldelse af e-Boks og dermed modtagelse af post fra private afsendere som banker, forsikringsselskaber etc. kan du foretage under Menu

  1. Vælg Menu i øverste højre hjørne og tryk herefter på Indstillinger
  2. Vælg Afmeld e-Boks
  3. Klik på Bekræft

Afmelding kan først foretages efter at du har slettet al post fra e-Boks. Husk også at slette posten fra papirkurven.

Bemærk, at der er pengeinstitutter og andre afsendere, som kræver, at du bruger e-Boks som en del af en aftale du har med afsenderen. Henvendelser vedrørende dette skal ske til den pågældende afsender.

Afmelding af Digital Post

Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Overgangen til Digital Post skete den 1. november 2013 for alle i Danmark med CVR-nummer. For borgere sker overgangen 1. november 2014. Dette betyder, at man efter denne dato ikke kan afmelde sig Digital Post. Du er forpligtet til at kunne modtage Digital Post fra det offentlige.

Der findes en mulighed for generel fritagelse fra Digital Post. Hvis du til trods for hjælp og vejledning ikke kan benytte digital post, kan du blive fritaget ved at møde op personligt på borgerservice i den kommune, du bor i.
Hvis du lever op til de opstillede kriterier for fritagelse og ønsker at blive fritaget, skal du afgive en erklæring om dette på borgerservice. I tilfælde af, at du ikke selv kan møde op på borgerservice, vil det være muligt for en anden person, fx en pårørende, at afgive erklæringen for dig.