Kom igång med FN:s världsmål i ditt företag

För många små och medelstora företag kan arbetet med FN:s världsmål verka resurskrävande och oöverskådligt. Men så behöver det inte vara. e-Boks har under de senaste åren arbetat strategiskt med målen och ger här flera goda råd för hur man kommer igång.   

Bild på Susanne Søndahl Wolff från e-Boks

År 2018 anslöt sig e-Boks till FN:s Global Compact med en önskan om att bidra till en positiv global utveckling genom ett fokuserat arbete med samhällsansvar och FN:s världsmål. I dag delar de med sig av sina erfarenheter med arbetet i syfte att inspirera andra små och medelstora företag (nedan kallade SMB) att komma igång. 

 

Enligt Susanne Søndahl Wolff, kommunikationschef på e-Boks, bör man som SMB se världsmålen som en strategisk ansats för att göra skillnad i världen – en strategisk ansats som samtidigt kan ge ökad vinst.  

 

– Klimatmål och hållbarhet är som en våg som bara blir större och större. De största företagen har sedan länge arbetat med världsmålen – helt enkelt för att det är något som krävs om man vill kunna verka på den globala marknaden i dag. SMB:er är ofta underleverantörer, och därför är det bara en fråga om tid innan kravet på att ta ställning till världsmålen ”sparkas nedåt”. Och det är just därför som det blir ännu mer självklart att prioritera arbetet med FN:s världsmål, säger hon.  

 

”Det behöver inte vara invecklat” 

Enligt Susanne Søndahl Wolff är den goda nyheten att det inte behöver vara så invecklat att komma igång med världsmålen, i motsats till vad många SMB:er ofta tror. Om ett företag redan i dag arbetar med hållbarhet och CSR, är de faktiskt på god väg. 

 

– Det är klart att det kräver en insats om man vill arbeta aktivt med CSR och världsmålen. På e-Boks har vi särskilt använt resurser till att grundligt sätta oss in i FN:s världsmål och analysera vad för intention som ligger bakom målen – och vad det reellt är för effekt som FN vill skapa med varje enskilt mål. Men för de flesta medför arbetet inte någon ny, stor arbetsuppgift. Insatsen blir på många sätt en naturlig förlängning av det man redan gör i företaget, förklarar hon. 

 

e-Boks har bland annat satt ambitiösa mål för att minska sin vatten- och pappersförbrukning samt skydda medborgarnas rätt till dataskydd. Alla våra insatser är på många sätt en förlängning av det arbete som redan görs i dag.  

 

e-Boks har ett mål till 2030 om att reducera pappersförbrukningen med nära på 25 000 ton papper, eller den mängd papper som motsvarar 8,6 miljarder liter vatten. Dessutom ska kärnprocessen kring lagring och distribution av data vara CO2-neutral. Därutöver planterar e-Boks 10 000 träd genom Trees for the Future.org, vilket kommer att uppgå till 120 000 träd år 2030. 

 

Förstå och prioritera 

Enligt kommunikationschefen är ett sätt att tackla arbetet med världsmålen att fokusera på de områden som ditt företag redan jobbar med.  

– Kartlägg var företaget har särskilda kompetenser eller förutsättningar som kan bidra till världsmålen. Därnäst är det viktigt att man som företag börjar med att sätta specifika mål för insatsen så att man hela tiden kan mäta sina framsteg, berättar Susanne Søndahl Wolff.  

 

Uppbackning är A och O 

Huruvida ditt företag lyckas i arbetet med världsmålen eller inte, beror i hög utsträckning på förmågan att organisera, förankra och formalisera arbetet i hela organisationen. 

 

– Det är viktigt att arbetet med världsmålen inte blir något man ”gör” då och då. Det måste finnas ett integrerat tankesätt i företagets alla avdelningar. Det är viktigt att hålla fast vid och få inarbetat sina initiativ, men också att säkerställa hela organisationens uppbackning om man ska lyckas, säger Susanne Søndahl Wolff.  

 

e-Boks vann 2019 priset för bästa SMB COP-rapportering till UN Global Compact. CSR-kommittén bakom nomineringen framhäver bland annat rapportens översikt över kärnaktiviteter och värdeskapande samt fokus på att framhäva delmål. Rapporten innehåller dessutom konkreta data och pekar ut e-Boks befintliga arbete i relation till FN:s världsmål.  

 

e-Boks och Global Compact 

  • e-Boks har sedan starten i 2001 byggt sin verksamhet på att leverera hållbara digitala lösningar.  
  • I dag är e-Boks en viktig infrastrukturskomponent inte bara i det svenska samhället men över hela Europa, där e-Boks totalt har fler än 18 miljoner användare. 
  • De 513 miljoner dokument som skickas genom e-Boks besparar varje år samhället mer än 8 464 ton papper.  
  • e-Boks vision är att skapa ett bättre och mer välfungerande digitalt samhälle och därmed fortsatt bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
  • Som en förlängning av detta anslöt sig e-Boks till FN Global Compact 28 april 2018. 

 

*CSR-kommittén i FSR – danska revisorer finns representerade vid följande: Deloitte, EY, KPMG, Beierholm och PwC.